СТЕНОГРАМА засідання Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів 9 листопада 2022 року

Комітет
16 листопада 2022, 10:57

 

Веде засідання голова Комітету ТРЕТЬЯКОВА Г.М.

 

ЦИМБАЛЮК М.М. Доброго дня і доброго здоров'я, шановні колеги! Хто в нас з депутатів є на зв'язку?

Галина Миколаївна хвилин 15 і долучиться до нашої роботи.

Королевська Наталія Юріївна, є на зв'язку? Поки що немає.

Струневич Вадим Олегович.

 

СТРУНЕВИЧ В.О. Струневич тут.

 

ЦИМБАЛЮК М.М. Дякую. Вітаємо, пане Вадиме!

 

СТРУНЕВИЧ В.О. Вітаю вас!

 

ЦИМБАЛЮК М.М. Бабенко Микола Вікторович.

 

БАБЕНКО М.В. На зв'язку.

 

ЦИМБАЛЮК М.М. Дякую. Вітаємо!

Арсенюк Олег Олексійович. Арсенюк.

Гривко Сергій Дмитрович. Сергій Дмитрович Гривко ще не долучився.

Остапенко Анатолій Дмитрович традиційно включається з комітету. Може, зараз долучиться.

Тимошенко Юлія Володимирівна.

І Циба Тетяна Вікторівна. Тетяна Вікторівна Циба.

Ну, що, колеги, чекаємо. Що нам, яку інформацію дає секретаріат? Пані Катерино, що там у нас? А, Данило, будь ласка.

 

БОНДАР Д.С. Доброго дня! Ми очікуємо підходу народних депутатів, вони мають зараз зайти у зал засідань. Тобто кілька хвилин.

 

ЦИМБАЛЮК М.М. Добре. Дякую. Чекаємо.

 

АРСЕНЮК О.О. Доброго дня, колеги!

 

ЦИМБАЛЮК М.М. Вітаємо, вітаємо вас, пане Олеже! Раді бачити.

 

АРСЕНЮК О.О. Доброго дня, Михайле Михайловичу! Навзаєм.

 

ГОЛОВУЮЧА. Добрий день, шановні присутні! Перепрошую, що ми запізнилися з паном Анатолієм. Ми приймали участь у політраді, там перераховували гроші від партії на рахунок Збройних Сил України. Треба було прийняти рішення більшістю. Тому перепрошую, відверто, потрібно було це зробити.

Вітаю всіх! Давайте зробимо перекличку, хто є на зв'язку.

Третьякова.

Цимбалюк Михайло Михайлович.

 

ЦИМБАЛЮК М.М. Є.

 

ГОЛОВУЮЧА. Королевська Наталія Юріївна. Наталія Юріївна!

Струневич Вадим Олегович.

 

СТРУНЕВИЧ  В.О. Струневич тут.

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую, пане Вадиме.

Бабенко Микола.

 

БАБЕНКО М.В. Є, на місці.

 

ГОЛОВУЮЧА. Вітаю, пане Миколо.

Арсенюк Олег.

 

АРСЕНЮК О.О. Арсенюк є. Добрий день!

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую.

Гривко Сергій. Гривко Сергій!

Остапенко Анатолій тут.

Юлія Володимирівна Тимошенко. Тимошенко є?

Циба Тетяна. Чи вона не змогла? Вона за кордоном знаю зараз, на жіночому форумі. Немає, так?

Шість. У нас є кворум, ми можемо починати. У нас на порядок денний внесено чотири питання. Чи будуть зміни до порядку денного  запропонованого?

 

ЦИМБАЛЮК М.М. Є пропозиція підтримати порядок денний, який запропонований.

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую, Михайло Михайлович. 

Тоді переходимо до пункту першого: це підготовка до другого читання  законопроекту 8076. Він доволі короткий, але не такий простий. Голова робочої групи Остапенко Анатолій Дмитрович, будь ласка.

 

ОСТАПЕНКО А.Д. Доброго дня, колеги! Значить, Верховною Радою України  18 жовтня 2022 року прийнятий в першому читанні за основу із скороченням строків подання поправок і пропозицій наполовину проект Закону України  про внесення змін до Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації" щодо вдосконалення порядку включення благодійників – фізичних осіб до Реєстру волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації (реєстраційний номер 8076). Та доручили комітету доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням зауважень і пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи та внести його на розгляд Верховної Ради України у другому читанні.

Під моїм голосуванням було проведено засідання робочої групи з доопрацювання зазначеного законопроекту до  другого читання. Відповідно до статті 116 Регламенту Верховної Ради України  до законопроекту для підготовки його до другого читання було внесено 12 пропозицій та поправок. За результатами розгляду пропозицій було підготовлено порівняльну таблицю до законопроекту, яка містить всі внесені та невідкликані пропозиції. З яких: дві поправки враховано (те враховано редакційно, те враховано частково), чотири відхилено.

Врахованими пропозиціями, зокрема, змінено назву законопроекту, додано уточнюючу норму, в якій зазначено, до якого органу подається заява про включення благодійника - фізичної особи до реєстру, а саме до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику. Надано можливість подання заяви благодійника - фізичної особи у паперовій або електронній формі, в тому числі з використанням єдиного державного вебпорталу електронних послуг.

Мною як головою робочої групи додано, додатково внесено поправку номер 11, яку пропонується схвалити. Вказаною поправкою доручено Кабінету Міністрів України протягом 3 місяців з дня набрання чинності цим законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність. Але я хочу зазначити, що сьогодні автори законопроекту теж зверталися до мене,  і я тоді хочу на розсуд комітету винести деякі пропозиції, поправки.

Тому, як зазначали центральні органи виконавчої влади, що їм місяць буде мало доопрацювати всі зміни у своїх нормативно-правових актах, тому було мною внесено, як я вже зазначив, поправку номер 11. Але після спілкування ми все ж таки хотіли би почути, що скажуть цоввки з приводу того, що ми все ж таки залишимо місяць. І я просив би комітет до цього як би приєднатися, до цього обговорення, і проголосувати.

І, зважаючи на це, також ми хоч і говорили на робочій групі, але все ж таки правка номер 8, поданої народною депутаткою Третьяковою Галиною Миколаївною, яку ми врахували, в ній зазначається копія документа про реєстрацію, номер облікової картки та інше за текстом порівняльної таблиці, яка у вас є. Але пропонується все ж таки "копія документа" прибрати. І тоді, якщо ми залишимо один місяць для набрання чинності цим законом і приведення до нормативно-правових актів у відповідність Кабінетом Міністрів, тому я тоді цю правку номер 11 знімаю і за моєю можливістю як голови робочої групи буде внесено наступну пропозицію у вигляді, я її хочу зачитати.

Для включення до Реєстру волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії Російської Федерації благодійна фізична особа подає до нотаріального органу центрального органу виконавчої влади, що  реалізує державну податкову політику, у паперовій або електронній формі, в тому числі із використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, заяву із зазначенням реквізитів рахунків, відкритих у банку на ім'я такого волонтера, що призначені для здійснення благодійної діяльності, та реєстраційного номеру облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номеру облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний податковий орган і мають відмітку в паспорті). Включення до реєстру здійснюються за заявницьким принципом протягом одного робочого дня.

Тобто ми тоді приберемо слово "копії документів про", і правка номер 8 буде врахована, не врахована, а буде врахована частково.

Тому я хотів би, з вашого дозволу, Галина Миколаївна, щоб центральний орган виконавчої влади все ж таки висловився, скільки їм треба часу для того, щоб привести нормативно-правові акти у відповідність –  місяць чи три, як вони будуть наполягати, і ми повинні тоді це проголосувати. І з приводу прибирання таких слів "копія документа про" із закону.  

Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую.

Таким чином  у нас пропонується в табличці проголосувати дві правки: правку 8 і 11. В  правці 8 пропонується прибрати слова "та копію документа про", залишивши далі…

 

ОСТАПЕНКО А.Д. Дивіться, правка 8, вона врахована. Ми давайте як би з кінця таблиці зайдемо. Якщо ми змінимо все ж таки термін…

 

ГОЛОВУЮЧА. 3 місяці?

 

ОСТАПЕНКО А.Д. Так, залишимо місяць, тоді я свою правку, номер 11 яка по таблиці, я її тоді знімаю, її не буде. І вношу з голосу правку, яку я зачитав, яку я…

 

ГОЛОВУЮЧА. Замість 8-ї.

 

ОСТАПЕНКО А.Д.  Не замість 8-ї, а вона буде окремою, і вона тоді буде врахована, а ваша буде врахована частково.

 

ГОЛОВУЮЧА. Гаразд.

Таким чином, починаємо з 11-ї. І нам потрібно проголосувати, скільки терміну потрібно буде центральним органам виконавчої влади, щоб привести всі нормативні документи у відповідність до цього закону. Пропозиція була – 1 місяць, пропозиція цовок – 3 місяці.

Будь ласка, хто від цовок буде основний? Мабуть що, Міністерство соціальної політики? Скільки вам потрібно терміну? Чи зможете ви укластися в 2 місяці, чи в якийсь короткий термін?

 

ТОКАРЄВА У.Д. Пані Галино, основними будуть ДПС та Мінфін.

 

ГОЛОВУЮЧА. ДПС та Мінфін. Будь ласка, від Державної податкової чи від Міністерства фінансів є хтось? Пані Уляна пропонує Мінфіну висловитися, тому що це документи їх нормативні. Хто в нас від Мінфіну?

 

ХОМУТСЬКИЙ А.В. Доброго дня. Міністерство фінансів, Андрій Хомутський, заступник директора Департаменту податкової політики.

Перше. Щодо копій документів, ми згодні, що … (Не чути) або копія ідентифікаційного коду, або паспорта. Це наявна інформація, яка вже є в податковій службі. Це перше.

 

ГОЛОВУЮЧА. Гаразд. Дякую.

 

ХОМУТСЬКИЙ А.В. Щодо приведення нормативних актів, тут більше питання не приведення відповідних актів Мінфіну чи ДПС, а розробка самого програмного забезпечення, яке дозволить за допомогою застосунку "Дія" подавати цю заяву через веб-портал, Єдиний портал державних послуг. На цьому наголошувало Міністерство цифрової трансформації, яке було минулого разу присутнє на робочій групі комітету. Тому ми за 3 місяці.

 

ГОЛОВУЮЧА. Будь ласка, є хто-небудь від Міністерства трансформації?

 

_______________. Доброго дня. Так, є, але на попередній зустрічі не я була присутня. Тому не зможу відповісти на це питання.

 

ГРИЩУК Р.П. Можна я як автор законопроекту?

 

ГОЛОВУЮЧА. Будь ласка, пане Романе.

 

ГРИЩУК Р.П. Я, по-перше, хочу подякувати пану Анатолію, всій робочій за якісне опрацювання до другого читання законопроекту.

Позиція моя: залишити все ж таки один місяць. Ми не говоримо про розробку програмного забезпечення, ми про введення нормативно-правових актів у відповідність. Ми розуміємо, що нам потрібно за місяць просто привести в порядок, привести у відповідність до закону порядок оцього Реєстру волонтерів. І все. Уже як Мінцифра встигне зробити цю функцію в Дії, так воно й буде. Але ми не регулюємо законом, коли має зробити Мінцифра цю платформу. А от привести нормативно-правові акти, враховуючи те, що це один нормативно-правовий акт, можна за один місяць.

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую.

Таким чином, є пропозиція від автора законопроекту, і він пояснив, що правка, власне, стосується саме приведення нормативно-правових актів, і він один, його можна привести... Я так розумію, що це наказ взагалі Державної податкової служби?

 

ГРИЩУК Р.П. Це порядок, якщо я не помиляюся, там порядок...

 

ГОЛОВУЮЧА. Таким чином його можна привести в порядок за місяць.

Пане Максиме, я бачу, Лациба, що піднята рука. Я просто хотіла спочатку, щоб центральні органи виконавчої влади сказали. Я розумію, що вся …(Не чути) спільнота буде за місяць. Я прошу, щоб вони потім не порушували терміни, щоб зробили це якісно.

Гаразд, давайте, пане Максиме, будь ласка.

 

ЛАЦИБА М. Я дуже коротко. Я підтримую всі пропозиції, які висловлені головою нашої робочої групи паном Остапенком Анатолієм Дмитровичем. Дуже правильно і підтримуємо.

І ми розуміємо, що оцей останній місяць – це для того, щоб Кабінет Міністрів привів у відповідність. Йдеться тільки про один нормативно-правовий акт, а саме: Наказ Міністерства фінансів 1089 "Про порядок формування та ведення Реєстру волонтерів АТО". Тобто це навіть не постанова Кабміну, це просто наказ Міністерства фінансів. Там один підпис – міністр фінансів.

Я вважаю, що за один місяць точно можна зробити один підпис. Насправді там нічого сильно міняти не треба, там тільки треба викреслити оці довідки, які законом також виключаються. Тобто ми готові, скажемо так, уже на завтра запропонувати правки до цього наказу. Там три позиції трошки уточнити і текст готовий, тому тут один місяць достатньо. Нам важливо, щоб ще в цьому році це все набуло чинності, і ще в цьому році волонтери реєструвалися в Реєстрі волонтерів АТО по цьому спрощеному порядку, який пропонує Верховна Рада.

Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую, пане Максиме.

Таким чином, пане Андрій Хомутський відповідав. Я так зрозуміла, що Овчаренка Віктора нема.  Андрій Хомутський, ви на зв'язку з нами?

 

ХОМУТСЬКИЙ А.В. Віктор Овчаренко на іншій зустрічі, тому відповідаю я.  Але репліка, пану  Максиму хочу відповісти, що у нас окрім підпису міністра фінансів, що на наказі погодження відповідних органів, зацікавлених органів влади, а також  юстування і у Міністерстві юстиції. Тому бажано таки залишити термін 3 місяці. Ми не будемо затягувати зміни до цього…

 

ГОЛОВУЮЧА. Що скажете, панове народні депутати?

Михайло Михайлович. 

 

ПЛОТНИК Н.А. Вибачте, будь ласка, можна податковій втрутитися? Дайте, будь ласка, слово.

 

ГОЛОВУЮЧА. Це хто? Податкова?  Будь ласка. Будь ласка, хто від податкової?

 

ПЛОТНИК Н.А. Доброго дня! Я прошу пробачення, Наталія Плотник, заступник директора Департаменту управління реєстрації.

Справа в тому, що треба вносити зміни не лише в наказ стосовно ведення реєстру, а треба ще і врегулювати питання, які стосуються обміну електронними документами між Дією і податковою.  Треба розробити відповідне програмне забезпечення, яке розробляється на основі прийнятих нормативно-правових актів, протоколів, якими визначені структура, формат файлів і так далі.  Тому навіть 3 місяці для цього мало, бо спочатку треба розробити нормативно-правовий акт, порядок взаємодії електронної, а потім на підставі нього замовити розробку програмного забезпечення, а потім його розробити.

Тому, якщо закон набуде чинності, це не значить, що на наступний день ми зможемо приймати заяви в електронній формі. Бо оте все треба реалізувати  і юридично, і технічно. 

Дякую. Вибачте, будь ласка.

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую.

 

ЦИМБАЛЮК М.М. Голосуємо.

 

ГОЛОВУЮЧА. Михайло Михайлович, за що голосуємо, за місяць чи за три?

 

ЦИМБАЛЮК М.М. Звичайно, що за місяць.

 

ГОЛОВУЮЧА. За місяць.

 

ЦИМБАЛЮК М.М. Воєнний стан триває, волонтери виконують свою роботу.

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую.

Таким чином голосуємо, правка 11 відхиляється і залишається редакція "один місяць". Правильно? Голосуємо цю правку. Знімають, так…

(Загальна дискусія)

 

Таким чином, ми в табличці, правка 11-а, голосуємо, що автор знімає і ми її знімаємо. Хто – за це рішення, прошу проголосувати.

Третьякова – за.

Цимбалюк    

 

ЦИМБАЛЮК М.М. Цимбалюк – за.

 

ГОЛОВУЮЧА. Королевська Наталія.

Струневич Вадим. Струневич Вадим!

Бабенко Микола.

 

БАБЕНКО М.В. Бабенко – за.

 

ГОЛОВУЮЧА. Арсенюк Олег.

 

АРСЕНЮК О.О. Арсенюк – за.

 

ГОЛОВУЮЧА. Гривко Сергій.

 

ГРИВКО С.Д. Гривко – за.

Галина Миколаївна, вибачте, зв'язку нема в Чернігові...

 

ГОЛОВУЮЧА. Мені сказали, що ви шукали точку. Дякую. Залишайтеся на тій точці. Дякую.

Тимошенко Юлія і Тетяна Циба.

Таким чином рішення прийнято.

Переходимо до наступної правки 8. Пропонується в редакції, зачитаноЇ Остапенком Анатолієм, і підтримана...

 

ОСТАПЕНКО А.Д. Дивіться, я вношу правку, вона в таблиці, коли її сформує наш секретаріат, вона буде скоріше за все під номером 9, але я її хочу ще раз зачитати.

Для включення до Реєстру волонтерів антитерористичної операції та/або  здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації благодійник - фізична особа подає до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, у паперовій або електронній формі, в тому числі з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, заяву із зазначенням реквізитів рахунків, відкритих у банках на ім'я такого волонтера, що призначені для здійснення благодійної діяльності, та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорту (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номеру облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний  податковий орган і мають відмітку у паспорті). Включення до Реєстру здійснюється за заявницьким принципом протягом одного робочого дня.

Це буде внесена така поправка, тому я прошу за неї проголосували, її вважати зарахованою, а правку номер 8 така, як врахована частково.

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую, пане Анатолію.

Є до редакції якісь питання у шановних  народних депутатів?

 

ЦИМБАЛЮК М.М. Немає. Пропоную голосувати.

 

ГОЛОВУЮЧА. Ми тоді голосуємо. Голосуємо за внесення правки номер 9 в зачитаній редакції.

Хто – за?

Третьякова – за.

Цимбалюк.

Третьякова – за.

Цимбалюк Михайло Михайлович.

 

ЦИМБАЛЮК М.М. Цимбалюк – за.

 

ГОЛОВУЮЧА. За.

Королевська Наталія.

Струневич Вадим.

 

СТРУНЕВИЧ В.О. Струневич – за.

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую.

Бабенко Микола.

 

БАБЕНКО М.В. Бабенко – за.

 

ГОЛОВУЮЧА. Арсенюк Олег.

 

АРСЕНЮК О.О.  Арсенюк – за.

 

ГОЛОВУЮЧА. Гривко Сергій.

 

ГРИВКО С.Д. Гривко – за.

 

ГОЛОВУЮЧА. Остапенко Анатолій – за.

Дякую, шановні народні депутати, правка прийнята. Ми можемо голосувати табличку в цілому.

 

ОСТАПЕНКО А.Д. Всім буде надана вже ця табличка в такому електронному вигляді. Тому я прошу врахувати всі ці пропозиції, які ми схвалили, які ми відхилили, і проголосувати за дану табличку, яка буде викладена в тій редакції, та рекомендувати Верховній Раді України прийняти зазначений законопроект в другому читанні та в цілому. Якщо буде  ваша ласка, як доповідач буду ... (Не чути)

 

ГОЛОВУЮЧА. Остапенко.  Дякую, шановний Анатолій Дмитрович.

Таким чином переходимо до голосування таблички з урахуванням двох правок, які ми проголосували. Табличку з цими правками, які ми проголосували, рекомендуємо Верховній Раді України прийняти в другому читанні і в цілому. Доповідачем з питання визначити Остапенка Анатолія Дмитровича.

Хто за цю пропозицію, прошу голосувати.

Третьякова – за.

Цимбалюк Михайло Михайлович.

 

ЦИМБАЛЮК М.М. Цимбалюк – за.

 

ГОЛОВУЮЧА. Королевська Наталія.

Струневич Вадим.

 

СТРУНЕВИЧ В.О. Струневич – за.

 

ГОЛОВУЮЧА. Бабенко Микола.

 

БАБЕНКО М.В. Бабенко – за.

 

ГОЛОВУЮЧА. Арсенюк Олег.

 

АРСЕНЮК О.О.  Арсенюк – за.

 

ГОЛОВУЮЧА. Гривко Сергій.

 

ГРИВКО С.Д. Гривко – за.

 

ГОЛОВУЮЧА. Остапенко Анатолій – за.  Дякую, шановні народні депутати.

Ми  можемо перейти до наступного питання нашого порядку денного. Це законопроект народного депутата Кузьміних Сергія щодо доцільності включення, розглядаємо питання, щодо доцільності включення до порядку денного Закону про окремі питання оптимізації функціонування органів державної влади та органів місцевого самоврядування в умовах воєнного стану (реєстраційний номер 7703).

Будь ласка,  Сергій Кузьміних на зв'язку з нами?

 

КУЗЬМІНИХ С.В. Так, доброго дня, на зв'язку.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Вітаємо, пане Сергію. Представте, будь ласка,  законопроект.

 

КУЗЬМІНИХ С.В. Пані Галина, хотів не відволікати вас. Цей законопроект реєструвався ще, здається, в лютому,  реєструвався.  Тому я би попросив, його потрібно тут доопрацювати, там багато змін вже відбулося в чинному законодавстві, з приводу заробітних плат депутатів, які не працюють, які незаконно виїхали.

Але основна мета цього законопроекту була – я коротенько, два слова, щоб не затримувати шановне панство, - якщо чиновники, депутати місцевих рад виїхали за кордон під час військового стану і не повернулися в 10-денний термін, то мета була позбавлення їх чи мандату, чи притягнення до якоїсь відповідальності. Це основна мета його була. І там меседжі були: зняття заробітної плати, можливість зняти, - і ці поправки вже прийняті в інших законопроектах.

Тому я прошу дати його на доопрацювання і потім знову розглядати. Дякую вам.

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую, пане Сергію.

Таким чином, автор просить його у зв'язку з частковою втратою актуальності по деяких законах і у зв'язку з необхідністю доопрацювання по прийнятих вже нормативно-правових актах, законопроект тоді знімаємо.

Дякую, пане Сергію, що завітали до нашого комітету. Завжди раді вас бачити.

Ми можемо переходити до пункту 3 нашого порядку денного.
(Непотрібно, зняв автор). Переходимо до пункту 3 нашого порядку денного. Розглядаємо питання щодо доцільності включення до порядку денного сесії проекту Закону про внесення змін до статті 6 Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною"  (реєстраційний номер 8123), народна депутатка Третьякова.

Дозвольте мені представити цей законопроект. Він з'явився після ряду зустрічей з родинами загиблих, і в тому числі Голова Верховної Ради України пан Стефанчук зустрічався, пан Анатолій Остапенко був на таких зустрічах з родинами загиблих. І, власне, там виникло питання про те, що є багатодітні родини, які, з одного боку, втратили вже своїх дітей в конфлікті з Російською Федерацією, а, з іншого боку, навіть із інших… Ну, родина була, наприклад, присутня: п'ятеро дітей, одна дитина вже втратила життя в конфлікті, загинула, захищаючи нашу Україну, а ще двоє служать в армії, і дівчата, і хлопці, з такої родини. І виникає питання, що коли мати таких дітей приходить до Пенсійного фонду, то вона на сьогодні відповідно до діючого законодавства мусить обирати, яку пенсію вона має отримувати: чи пенсію за особливі заслуги як багатодітна родина, як багатодітна мама, яка народила і виховала п'ятьох дітей, або пенсію по втраті актуальності. Тому була така пропозиція, коли мати народила п'ятьох дітей, і пенсія за особливі заслуги, вона, власне, і дається за виховання дітей до дорослого вже віку, в цьому випадку до того, що людина... діти захищають Батьківщину.

Тому цей законопроект пропонує не обирати ту чи іншу пенсію, а виплачувати таким матерям і пенсію по втраті годувальника, і пенсію за особливі заслуги, оскільки вони не залежать одна від іншої. А пенсія за особливі заслуги надається не по втраті годувальника, а, власне, за виховання дітей у багатодітній родині. От такий законопроект.

Шановні народні депутати, як ми, послухаємо Пенсійний фонд, Мінсоцполітики чи можемо ...

 

ЦИМБАЛЮК М.М. Давайте, можливо, їх, хай скажуть представники центральних органів влади, тоді висловимо думку.

 

ГОЛОВУЮЧА. Будь ласка, Міністерство ветеранів чи Міністерство соцполітики?

 

_______________. Я підтримую даний законопроект, але все ж таки там є зауваження практично від всіх центральних органів виконавчої влади. Тому хотілось би послухати Міністерство ветеранів у першу чергу і тоді Пенсійний фонд України, у них були пропозицій і там зауважень.

 

ГОЛОВУЮЧА. Тоді, будь ласка, Олександр Порхун і потім Євген Капінус. Будь ласка.

 

ПОРХУН О.В. Пані Галино, вітаю вас! Шановні народні депутати, шановні присутні! Ми повністю підтримуємо законопроект. Але в нас є якби дві, можна так сказати, технічні правки, які з вашого дозволу я озвучу.

Це безпосередньо перша. Оскільки розроблення цього законопроекту зумовлено, зокрема, необхідністю визнання безцінного внеску загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України у майбутнє вільної України, а нормами Закону 3551 визначено, що загиблі (померлі) Захисники та Захисниці захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, беручи безпосередню участь в АТО, ООС та з 24 лютого у широкомасштабному вторгненні, в законопроекті доцільно застосувати формулювання, на нашу думку, які з 2014 року захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України щодо загиблих, померлих захисників та захисниць з 2014 року.

І друга. Це узгодження норм Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" з нормами Закону 3551 в частині розширення кола осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, адже з 2022 року до таких осіб належать також особи, нагороджені, починаючи з 2014 року, орденом Богдана Хмельницького трьох ступенів, орденом Княгині Ольги трьох ступенів та Героя України з вручення ордена "Золота Зірка". Встановити пенсію за особливі заслуги в розмірі 70 відсотків, зараз це 35-40 відсотків, прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність, що відповідатиме Закону 3551 "Про статус ветеранів війни, гарантій їх соціального захисту".

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую, пане Олександре.

Тоді рекомендація прийняти в першому читанні і далі з доопрацюванням.

 

ПОРХУН О.В. Дякую вам.

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую Міністерству ветеранів.

Будь ласка, Пенсійний фонд і потім  Міністерство соцполітики.

Пенсійний фонд.

 

КАПІНУС Є.В.  Доброго дня!

 

ГОЛОВУЮЧА. Вітаємо, пане Євген.

 

КАПІНУС Є.В. Шановна Галина Миколаївна, шановні народні депутати!  Ми також давали окремі редакційні правки, я думаю, що комітет може розглянути і визначити доцільність врахування їх  чи неврахування, вони не мають такої, скажемо так, надзвичайної важливості. Тому на них, якщо можна, я не буду акцентувати, я хотів би зазначити лише дві речі.

В сьогоднішніх умовах, якщо подивитися, то, в принципі, пенсійне законодавство і пенсійна система, вони ґрунтуються на принципі того, що застосовується виключно якийсь один вид пенсійного забезпечення. І в сьогоднішніх умовах цей принцип дотримувався практично в усіх випадках, оскільки по факту в застосуванні двох видів пенсійного забезпечення  це означає, що ми можемо розширити значно переліки інших видів і зумовити відповідно зростання, скажемо, незначне видатків на виплату  відповідних  пенсійних програм.

І в сьогоднішніх умовах, відповідно якщо ми приймаємо цей закон, тому ми маємо також враховувати, що сьогодні ці пенсії фінансуються за рахунок державного бюджету, відповідно ми тоді повинні також враховувати додаткову потребу в фінансуванні зазначених  виплат.

 

ГОЛОВУЮЧА. Пане Євгене, а ви рахували, скільки це може бути, навантаження на державний бюджет?

 

КАПІНУС Є.В. На сьогоднішній день ми не можемо порахувати, тому що треба все-таки мати повний перелік тих, хто будуть підпадати під цю програму. На даному етапі, ми такої виборки не робили, але якщо потрібно буде, то відповідно можемо зробити.

 

ГОЛОВУЮЧА. Це треба врахувати, скільки у нас сімей 5 і більше дітей, з яких діти загинули на війні. Але зараз…

 

КАПІНУС Є.В. Можна попробувати зробити, єдине, що в нас не по всіх категоріях є чисельність дітей, тому що вони можуть пересікатися, і відповідно у нас може бути неповна інформація. Із-за цього, в принципі, і не робили.

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую, пане Євгене.

Будь ласка, Міністерство соціальної політики. Дарина Марчак, чи хто присутній? Пані Уляна?

 

МАРЧАК Д.М.  Доброго дня! Дарина Марчак.

Галино Миколаївно, підтримуємо, з одного  боку, намагання  чи бажання підтримувати тих громадян, які сьогодні втрачають своїх близьких, і це абсолютно природно. А з іншого боку, не можу не підтримати пана Євгена в частині того, що ми знову-таки будемо створювати прецедент, який  може потім швидко поширюватися на інші категорії. І ключове, на жаль, - це те, що нам наступний рік, ми плануємо, в нас буде досить тяжка ситуація з фінансуванням Пенсійного фонду,  ви знаєте про це. Навіть попри те, що до другого читання в бюджеті на 2023 рік  додали фінансування для Пенсійного фонду, це фінансування зараз покриває лише виплати без  індексації.

І якщо ми плануємо, і ми плануємо як уряд здійснювати індексацію, нам потрібно буде додатково вишукувати кошти і проводити складні переговори з Міністерством фінансів для того, щоб ці кошти знайти. Відповідно будь-яке розширення додаткових соціальних гарантій чи прав людей, фактично сьогодні воно не покрито фінансово. Дуже турбує  ця ситуація, і тому, на наш погляд, ухвалювати цей проект закону потрібно, якщо Міністерство  фінансів погодить, що вони потім цю ініціативу профінансують.

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую, пані Дарино.

А скажіть, а скільки у нас багатодітних родин в Україні?

 

МАРЧАК Д.М. Дайте мені трошечки часу, зараз візьму цю інформацію.

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую, пані Дарино.

Будь ласка, шановні народні депутати, когось нам потрібно ще послухати?

Михайло Михайлович, будь ласка.

 

ЦИМБАЛЮК М.М. Я думаю, що все зрозуміло з позицією. Я хотів би висловити свою і позицію нашої фракції. Насамперед хочу подякувати авторам за таку ініціативу, вона є слушною і вчасною. І ми будемо підтримувати в першому читанні, і пропонуємо ухвалити  за основу  і    доопрацьовувати до другого читання.

Ми до другого читання будемо  вносити правки, щоби законопроект удосконалити, тут вже прозвучали пропозиції від Міністерства ветеранів. Перше, що законопроект передбачає  виплату двох пенсійних надбавок у разі втрати годувальника, який, починаючи з 2014 року, брав участь у відсічі та стримуванні збройної агресії Росії.

Необхідно зазначити, що відповідно до частини другої статті 1 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" датою початку  тимчасової окупації Російською Федерацією  визначено з 19 лютого 2014 року. Ми пропонуємо замість дати з 2014 року замінити на 19 лютого 2014 року. І це буде, на нашу думку, більш коректно.

І друге. В законопроекті передбачено, що особі, яка має право одночасно на пенсію за особливі заслуги за віком по інвалідності за вислугою років, може здійснюватись надбавка  до пенсії. Така норма, на нашу думку, не є зрозумілою, оскільки чітко не визначено коло таких осіб. І ми вважаємо, що доцільно у законопроекті уточнити перелік непрацездатних членів сім'ї померлого, які будуть мати право на надбавку до пенсії. Було б доцільно зазначити, що до непрацездатних членів сім'ї померлого, які будуть мати право на надбавку, відносяться особи, які чітко вказано у статті 30 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби,  та деяких інших осіб". І коли буде посилання саме на цю статтю, там буде чітко перелік всіх тих осіб, які підлягають під ознаку непрацездатних членів родини.

Ще раз підкреслюю, дуже потрібний законопроект. А гроші, гроші  знайдуться. Бо ті люди сьогодні захищають нашу державу, а наше завдання всіх, щоб створити умови, щоб саме на такі родини кошти знаходилися.

Дякую вам ще раз.

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую, Михайло Михайлович.

Шановні народні депутати, будемо ще обговорювати, є ще думки? Чи можемо ми перейти до голосування? Вадим Олегович.

Марчак, будь ласка.

 

МАРЧАК Д.М. Пані Галина, по вашому питанню, скільки багатодітних родин? Сьогодні більше 400 тисяч багатодітних родин.

 

ГОЛОВУЮЧА. 400 тисяч. Супер.

 

МАРЧАК Д.М. Да.

 

ГОЛОВУЮЧА. Зрозуміло, що вони не всі матері-героїні, да. Багатодітних родин – це троє і більше, а там п'ять, а п'ять і більше. А то я вже подумала, що у нас 400 тисяч – п'ять і більше, і подумала, ми молодці.

А п'ять і більше, є статистика, скільки у нас п'ять і більше?

 

МАРЧАК Д.М. Такої вибірки немає, але я думаю, що ми знайдемо і надамо вам.

 

ГОЛОВУЮЧА. Нам потрібно ще робити це і в частині демографічної політики. Я весь час до попереднього складу Мінсоцу зверталася, у нас незрозумілим є, хто створює в Кабінеті Міністрів демографічну політику. І в результаті саме демографічною політикою ніхто не займається, у нас її, власне, нема, от її потрібно виписувати і там виписувати всі заходи, які заохочують і дають людині і багатодітним. Тут же закон не тільки про матерів, а й про батьків, які втратили маму і батько виховував теж багатодітну родину у складі 5 і більше дітей. А у нас будуть ще зараз і дитячі будинки сімейного типу, коли опікуються великою кількістю дитина. Потрібно повертати всіх дітей. Тобто це потрібно розглядати ще і в контексті політики демографічної, і патріотичного виховання. Тому що діти в таких родинах, вони йдуть захищати Батьківщину, Україну нашу захищають.

Шановні народні депутати, можемо переходити до голосування? Є пропозиція рекомендувати Верховній Раді прийняти законопроект за основу в першому читанні і включити його до порядку денного, і рекомендувати Верховній Раді прийняти за основу. Хто за це рішення, прошу голосувати.

Хто – за?

Михайло Михайлович.

 

ЦИМБАЛЮК М.М. Цимбалюк – за.

 

ГОЛОВУЮЧА. Королевська Наталія. Не з'явилася.

Струневич Вадим.

 

СТРУНЕВИЧ В.О. Струневич – за.

 

ГОЛОВУЮЧА. Бабенко Микола.

Арсенюк Олег.

 

АРСЕНЮК О.О. Арсенюк – за.

 

ГОЛОВУЮЧА. Гривко Сергій.

 

ГРИВКО С.Д. Гривко – за.

 

ГОЛОВУЮЧА. Остапенко – за.

Дякую, шановні народні депутати. Ми можемо переходити до останнього питання нашого порядку денного. Це презентація Дослідницької служби Верховної Ради України. Доповідає, мабуть, що Ваолевська Леся Так я зрозуміла, правильно?

 

ВАОЛЕВСЬКА Л.А. Доброго дня, шановні народні депутати, шановні присутні! Дякуємо, пані головуюча, за можливість продемонструвати нашу діяльність.

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую. Я представлю вас. Я  так зрозуміла, що ви модернізований Інститут законодавства Верховної Ради України, яким наш комітет дуже часто користувався. Дякую вам. Я думаю, що склад тільки поповнився, і ми достатньо часто звертаємося до вас, і дякуємо за ту інформацію, яку ви нам додаєте. Я думаю, що про вашу діяльність мусить знати кожен.

Будь ласка,  вам слово.

 

ВАОЛЕВСЬКА Л.А. Дякую вам. Дійсно, я сьогодні презентувала на іншому комітеті нашу діяльність і як приклад наводили два комітети, з якими дуже  тісно співпрацював Інститут законодавства, на сьогодні Дослідницька служба, це комітет, який ви очолюєте, і комітет Іонушаса. Це дійсно два комітети, з якими ми тісно, тісно співпрацюємо і намагаємося на ваші запити надавати своєчасну, логічну, правильно обґрунтовану відповідь.

Я походу представлю своїх колег, біля мене сидить Ірина Олександрівна, яка завідувач відділу. У нас, до речі, в структурі Дослідницької служби є відділи, які закріплені за комітетами. І в даному випадку за вашим комітетом закріплений відділ з питань гуманітарної та соціальної політики. І від мене справа сидить Ірина Олександрівна, яка завідувач відділу, доктор наук, професор, а зліва сидить Ірина Олександрівна, яку ви знаєте, Гуменюк, як заступник завідувача відділу,  кандидат наук, доцент  відповідно.

І ще у нас тут сидить керівник тренінгового центру Наталя Наулік,  також кандидат наук, вона декілька слів також розкаже з приводу діяльності тренінгового центру, як би ми хотіли ще в цьому напрямку з вами співпрацювати.

Звичайно, ми модернізований Інститут законодавства, але у нас зовсім інші функції, зовсім інші завдання. Тому ми більш розширено маємо коло інформаційних аналітичних матеріалів, які ми можемо вам надавати. Ми вважаємо, що наша діяльність повинна дійсно спрямована бути на те, щоб забезпечити ваші інтереси комітету і інтереси народних депутатів. Тому що    основні замовники наших послуг – це комітети, депутати в даному випадку. І тому ми хочемо бути корисними саме для вас, надавати ту допомогу, яку ми можемо вам надати відповідно, і сприяти вам у вашій діяльності.

Тому передаю слово Ірині Олександрівні, завідувачу відділу, яка декілька слів розповість про відділ.

 

КОСТИЦЬКА І.О. Доброго дня, шановні колеги! Я бачу, що, на жаль, не можу демонструвати слайди, але я спробую розказати, слайди вам були вам надіслані раніше, наскільки я знаю, коротко розкажу про діяльність відділу з питань гуманітарної і соціальної політики.

Перш за все відповідно до положення про Дослідницьку службу  основним завданням відділу з питань гуманітарної і соціальної політики в тому числі є питання соціальної політики та захисту прав ветеранів. Окрім того, відділ співпрацює ще з вісьмома комітетами Верховної Ради України. На слайдах, які вам надіслані ви зможете побачити, які це комітети. І не дивлячись на те, що в штаті нашого відділу налічується всього 11 працівників, ми намагаємося задовольнити потреби замовників і в тому числі ті звернення, які ви скеровуєте до нас, ми намагаємося вчасно на них готувати відповідні матеріали інформаційні аналітичні.

Хто ж є суб'єктами звернення? Як вже казала Леся Анатоліївна, суб'єктами  звернення до Дослідницької служби є народні депутати України, комітети Верховної Ради України, депутатські фракції і групи у Верховній Раді України. Наприклад, з питань опрацювання законопроектів комітет, який визначений головним, також є суб'єктом звернення.

Відповідно до Положення про Дослідницьку службу за зверненнями комітету і народного депутата ми готуємо такі види інформаційних та аналітичних матеріалів, як парламентське дослідження, аналітична записка з питань порівняльного законодавства, оглядове досьє.

Окрім того, ще за зверненнями народного депутата ми готуємо інформаційні довідки. Я не буду ретельно зупинятися на описі цих матеріалів, вони також є на слайдах, ви можете почитати, ознайомитись з їх загальною характеристикою, який обсяг вони мають мати і строки підготовки.

Фактично звернутися до нас ви можете через систему електронного документообігу. Вже комітет такі звернення до нас надсилав. Там є розміщена відповідна форма. У цій формі ви можете зазначити вид аналітичного матеріалу, ваші контактні дані для уточнення інформації. Ми дуже просимо звертати саме цю опцію, тому що це полегшує нам співпрацю і робить її більш оперативною.

Також хочемо звернути увагу, що для уточнення мети звернення, змісту та форми подання інформації, строків передбачений зворотній зв'язок засобами комунікації. Це телефон, електронна пошта. Тому, якщо працівники відділу будуть до вас звертатися в комітет з тим, щоб уточнити певну інформацію, дуже прошу реагувати на це, це полегшить нашу роботу.

Особливо хочу звернути вашу увагу, що Положенням про Дослідницьку службу визначено, які саме аналітичні і інформаційні матеріали не готує Дослідницька служба. Це матеріали з питань, що становлять приватний або комерційний інтерес замовника, надійшли до замовника від виборців чи інших осіб, пов'язані з проведенням аналізу фінансового впливу рішень, стосуються інтересів політичних партій та участі у виборчій кампанії або передбачають надання роз'яснення рішень судів, актів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Також ми не готуємо доповіді та виступи.

Крім того, відділ розробляє наукові концепції, проводить наукові дослідження та здійснює тематичні дослідження з питань, пов'язаних з опрацюванням законопроектів. Також бере активну участь у розробці проектів законів, зокрема у рамках робочих груп. Тому прошу, Ірина Олександрівна, я знаю, дуже активно приймає участь в різноманітних робочих групах, які є в комітеті, тому прошу, запрошуйте її і далі. Вона, власне, у нас відповідає за співпрацю з вашим комітетом.

Також відділ організовує, проводить конференції, семінари, наукові читання, круглі столи, експертні обговорення з актуальних тем та напрямів та інших напрямів роботи відділу. Леся Анатоліївна ще, напевно, зараз трішки представить тренінговий центр.

 

ВАОЛЕВСЬКА Л.А. Дякую, Ірина Олександрівна.

Тобто ви зрозуміли, що нас не багато, нас в структурі залишилося 60, і відділ, який співпрацює з комітетом і співпрацює з іншими відділами. Ми, звичайно, намагаємося своєчасно надавати вам відповіді на всі ваші запити, які надходять. Але, звичайно, в нас, можливо, такі варіанти, ви якщо читали наше Положення, на підставі якого ми діємо, яке затвердив Голова, там йдеться про те,  що якщо ми щось, може, не будемо встигати, то ми будемо просити вас там дати нам більший термін для підготовки. Тому що існує і черговість звернення, і так далі.

Тому там у вас у слайдах є останній слайд, де написана контактна інформація, де є мобільні телефони і завідувача відділу і заступника завідувача відділу, яким ви можете телефонувати в будь-який час, якщо у вас виникають будь-які питання,  навіть підготовки запиту, якщо ви хочете бачити якісь там безпосередньо країни для аналізу, там одну, дві, три, можете вказувати, який зарубіжний досвід вас цікавить.

Наші завідувачі відділів, звичайно, зворотно будуть до вас звертатися, якщо щось не зрозуміло, потрібно нам продовжити строки підготовки і так далі, враховуючи нас невелику кількість,  у нас 450 депутатів, комітети і так далі. Тому ми тут передбачили зворотній зв'язок. Тому ми тут представляємо відділ, щоб ви бачили безпосередньо, шановні депутати і присутні, з ким вам співпрацювати, хто вам надаватиме відповідну інформацію.

І декілька слів, будь ласочка, ще наш керівник тренінгового центру Наталія Наулік, будь ласка.

 

НАУЛІК Н.С. Добрий день, колеги! Тренінговий центр планує навчання для народних депутатів, для помічників консультантів народних депутатів, а також працівників Апарату Верховної Ради. Навчання планується проводити в різних формах, тобто може бути дистанційна форма навчання, може бути очна, може бути змішана, так, як буде зручно слухачам, які оберуть той чи інший курс.

Для цього тренінговим центром розроблено анкету-опитувальник для народних депутатів, а також помічників-консультантів народних депутатів. Цю анкету буде надіслано вам на комітет, вона в гугл-формі. Ми дуже просимо її заповнити, тому що якраз в анкеті ви визначите, яке тематика вам буде цікавою для організації навчання, для того, щоб ми могли наступний рік планувати те, що вам буде потрібно, той запит, який буде йти від вас. Тому будемо дуже вдячні за заповнення цієї анкети-опитувальника і в подальшому співпраці з приводу організації, забезпечення навчання депутатів та помічників-консультантів.

 

ВАОЛЕВСЬКА Л.А. Тобто, як ви бачите, у нас два напрямки роботи: інформаційно-аналітичний, науково-дослідний і освітній. Ми представляємо тренінгові центри і просимо тісно з нами співпрацювати в цьому напрямку. Ми на наступний рік, крім анкетування, яке ми просимо, щоб ви підтримали, провели серед депутатів, щоб ми отримали запити, що ми можемо спланувати на наступний рік, які тренінги, семінари, по яким напрямкам, по яким сферам, по яким проблемам, які вас цікавлять, ми іще за власною ініціативою з нашої служби працівників можемо готувати такі аналітичні інформаційні матеріали, які називаються концепція розвитку відповідної сфери законодавства чи галузі законодавства.

Ми сьогодні також вам відправимо лист, в якому зазначимо, щоб ви хотіли б бачити в цій концепції. Тобто хоча ми ці концепції будемо готувати за власною ініціативою, але ми б хотіли, щоб вона була не просто десь там представлена, десь викинута чи просто передана, ми би хотіли, щоб ви нам надали, що ви хочете бачити і визначили, наприклад, працівника, який буде працювати з моїм аналітиком, щоб ми дійсно зробили такий продукт, який буде цікавий для комітету.

Чекаємо на ваші запити. Будемо…

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую, пані Лесю. Чекати довго не прийдеться, бо у нас купа роботи.

Нам потрібно думати про нашу перемогу, яким чином ми будемо інтегрувати наших військових у цивільне життя. Там купа проблем, там починаючи від житлових, центру зайнятості, як їх працевлаштовувати, як перекваліфіковувати, грошові виплати і таке інше – це в нас нагальна проблема. Там же і створення в Україні ринку орендованого житла і ринку соціального житла, яке за референтними цінами могла б орендувати держава, якщо потрібно, ї соціальних потреб, це й потреби ВПО.

У нас проблема і відшкодування шкоди по життю і по здоров'ю. Сьогодні була зустріч з паном Малюською. І шкода по життю, і по здоров'ю як частина репарації, вона може бути отримана нашими громадянами, тих, хто втратив членів родин, тих, хто інвалідизований, може навіть в першу чергу перед отриманням компенсацій за втрачене майно бізнесом. А житло і втрати людей, і саме шкода життю та здоров'ю ми можемо пріоритизувати, в тому числі і розмовляючи з євро нашими представниками і тими, хто нам допомагає, і в тому числі приймаючи резолюції ООН. Все це потрібно робити, це все  нові речі і не тільки для України.

Я щиро вдячна вам. Тому що ми отримували інформаційні огляди, аналітичні довідки від вас дуже швидко під ті закони, які ми опрацьовували. Дякуємо за участь постійну на нашому комітеті. Зауваження ваші, пані Ірино, дуже влучні, дуже часто, дуже влучні і допомагають нам спиратися не тільки  на власний наш розсуд народних депутатів, але й на науковий, фаховий, фахове оброблення.

І хочу сказати, оскільки у мене була в попередньому житті практика роботи як громадської організації з тими експертами, які надавали аналогічні матеріали з-за кордону, що ви працюєте в  деяких випадках краще,  ніж наші закордонні  колеги. Тому ми вас будемо берегти, як зможемо…

 

ВАОЛЕВСЬКА Л.А.  Дякуємо.

 

ГОЛОВУЮЧА. Ви вдягнені, холодно у вас там, мабуть, треба вам… (Шум у залі) Але потрібно вас берегти, бо знання – це те, на чому буде відбудовуватися наша нація.

Шановні народні депутати, є питання до Дослідницького центру? Хто не знає і ще не користувався послугами, будь ласка, питання до Дослідницького центру нашого Верховної Ради.

 

ЦИМБАЛЮК М.М. Я думаю, все зрозуміло. Побажаємо їм успіху і надалі співпрацювати і з комітетом, і з усіма депутатами Верховної Ради. На жаль, з теплом допомогти сьогодні…

 

ВАОЛЕВСЬКА Л.А.  Дякуємо.

 

ЦИМБАЛЮК М.М. Хіба теплом в душі.

 

ГОЛОВУЮЧА. Точно, Михайло Михайлович, тепло нашої душі з вами.

Дякую Дослідницькому центру за презентацію. Беремо до відома, шановні народні депутати. І в понеділок у нас засідання нашого комітету, в понеділок наступне засідання, і ми мусимо  щонайменше… який у нас там законопроект? 5344 розглянути, наші два законопроекти щодо колективних договорів. Я розмовляла вже окремо з Бабенком Миколою, головою робочої групи. І законопроект 5344 визначений євроінтеграційним. І від фракцій, і від Голови Верховної Ради України, і від уряду пані Стефанішина Ольга, просять, щоб ми прискорили розгляд цих двох законопроектів. Ви знаєте, що по законопроекту 5344 ми чекаємо від Міністерство соціальної політики тексту, як вони пропонують, бо у нас є основний кабмінівський і три альтернативних. Доопрацьований, відповідаючий директивам ЄС, потрібно почекати від Міністерства  соціальної політики і їх правки. Нам потрібно буде в понеділок їх розглянути для того, щоб рекомендувати Верховній Раді на перше читання їх прийняття, а потім будемо доопрацьовувати на друге. Тому в понеділок у нас ще велика робота.

Дякую всім. Слава Україні!