Верховна Рада України підтримує створення Єдиного реєстру кваліфікацій (Класифікатор професій)

10 травня 2024, 11:00

 

9 травня 2024 року Верховна Рада України прийняла за основу проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення національної системи кваліфікацій відповідно до актуальних потреб ринку праці та інших питань» за реєстр. № 9630 від 21.08.2023.

«Що отримає держава і суспільство після прийняття цього законопроекту? Швидкий, прозорий, зрозумілий доступ до інформації щодо кожної кваліфікації і професійних стандартів, щодо заробітної плати, яка сьогодні сплачується на тій чи іншій посаді, а також до інформації про вакансії, які є сьогодні на ринку праці, - зазначила під час виступу в парламенті Голова Комітету Галина Третьякова. – Школярі, які стикаються з вибором професії, зможуть дуже швидко знайти собі робоче місце, яке відповідає тим знанням,  які вони отримали по своїй спеціалізації… Власне, ми створюємо систему профтехосвіти, яка набагато швидше готує людину до конкретного робочого місця».

Законопроектом № 9630 вносяться зміни до Кодексу законів про працю України, Господарського кодексу України, Закону України «Про зайнятість населення», Закону України «Про освіту», якими пропонується:

створити Єдиний реєстр кваліфікацій (Класифікатор професій) шляхом об’єднання Національного класифікатора професій, Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, Реєстру кваліфікацій, їх діджиталізації та синхронізації з іншими базами даних;

надати повноваження з ведення Єдиного реєстру кваліфікацій (Класифікатора професій) постійно діючому колегіальному органу, що здійснює функції у сфері кваліфікацій (Національне агентство кваліфікацій), і встановити перехідний період, під час якого він буде здійснювати ведення Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.

Пропонується передбачити діджиталізацію процесу обміну даними. Таким чином процес обміну та доступу до інформації про професійні кваліфікації та посади буде швидким, прозорим та відповідатиме потребам ринку праці у реальному часі. Даний законопроект є вкрай важливим для запровадження формування актуального попиту на працівників відповідних кваліфікацій роботодавцями та державою, що знижуватиме загальний рівень безробіття в країні та убезпечуватиме від неефективного використання коштів на державне замовлення. «Завдяки цифровізації, яка передбачена в цьому законопроекті, можна використовувати штучний інтелект для пошуку людиною робочого місця, для пошуку школярем професії, а роботодавцем – кваліфікованих кадрів» - зауважила очільниця Комітету.

Реалізація положень законопроекту, на думку його авторів, пришвидшить розвиток та вдосконалення системи кваліфікацій, сприятиме розробці професійних стандартів на сучасні професії, впорядкує інформацію про професійні кваліфікації, усуне морально застарілі та занадто бюрократизовані процедури на ринку праці, сприятиме отриманню об'єктивної інформації про ринок праці та стане каталізатором його розвитку. «Після того, як класифікатор професій буде оновлений, можна робити точні прогнози, а від цього шукати і робити державне замовлення на спеціалізацію. Тому що на сьогоднішній день  ми не вивчаємо або погано вивчаємо ринок праці і погано розуміємо, які робочі місця знадобляться Україні через три, чотири, п'ять, шість  років. Вивчення запитів не тільки державних замовників, але і приватних замовників – це теж мета, яку переслідує цей законопроект», - резюмувала Голова Комітету Галина Третьякова.

Пані Галина Третьякова звернула увагу на те, що з прийняттям законопроекту громадяни України зможуть вільно працевлаштуватися не лише в Україні, але і за межами нашої держави, що особливо важливо в контексті майбутнього вступу України в Європейський Союз. «Приведення сьогодні реєстру професій і вимог до спеціальності до європейських стандартів надасть можливість наші кваліфікації конвертувати в тому числі і на міжнародному ринку праці. – повідомила Голова Комітету. - Таким чином українець буде вільний обирати робоче місце по своїх навичках і знаннях, які надасть йому і система вищої освіти, і система кваліфікацій. Він зможе знаходити таке робоче місце в Україні, може аналізувати рівень заробітних плат по цій спеціальності у нас, на території України, і за кордоном. І тут надзвичайно важливо, щоб ми створювали умови, щоб заробітна плата на таких самих робочих місцях, як і європейські, була схожою або прирівняна до тієї заробітної плати, яка є за кордоном».

Нагадаємо, що ще 19 вересня 2023 року Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів розглянув на своєму засіданні проект Закону № 9630 та рекомендував парламенту прийняти його за основу.