23 листопада 2021 року Верховна Рада України зареєструвала доопрацьований Комітетом Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів проект Закону про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення за реєстр. № 2683.

Відповідно до глави 19 Закону України «Про регламент Верховної Ради України» проект Закону про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення за реєстр. № 2683 (доопрацьований) було розглянуто на засіданні Комітету 19 листопада 2021 року.

За підсумками розгляду Комітет, зокрема, рекомендував парламенту включити законопроект до порядку денного шостої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання та за наслідками розгляду в повторному першому читанні прийняти його за основу.

Законопроект розроблено в інтересах однієї з найуразливіших категорій населення – пенсіонерів, з метою створення додаткового до пенсій із солідарної системи джерела пенсійних виплат, що певною мірою покращить забезпечення громадян України у похилому віці.

Так, доопрацьований законопроект передбачає запровадження з 01 січня 2022 року другого рівня пенсійної системи - системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення, що базується на засадах обов’язковості накопичення коштів учасниками системи у авторизованих пенсійних фондах, авторизованих банках, авторизованих страхових організаціях та отримання пенсійних виплат на умовах, передбачених законодавством про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення.

Учасником системи загальнообов’язкового накопичувального пенсійного забезпечення є фізична особа, яка сплачує (сплачувала) або на користь якої сплачуються (сплачувалися) накопичувальні внески до системи загальнообов’язкового накопичувального пенсійного забезпечення, та має право на отримання виплат з накопичувальної системи. Учасником системи може бути особа, яка на момент сплати накопичувального внеску не досягла віку 55 років та не отримує пенсію за віком або за вислугу років.

Внески до системи загальнообов’язкового накопичувального пенсійного забезпечення починають сплачуватись з 01 січня 2023 року.

Накопичувальні внески включатимуться до єдиного соціального внеску, який залишатиметься незмінним - у розмірі 22 відсотки до визначеної законом бази нарахування єдиного внеску.

Розмір накопичувального внеску, який сплачуватимуть роботодавці становитиме:

1 відсоток розміру заробітної плати працівників - у 2023 році,

1,5 відсотка - у 2024 році,

2 відсотка - у 2025 та наступні роки.

За рахунок коштів державного бюджету нарахування та сплата додаткового накопичувального внеску у 2023 році здійснюватиметься у розмірі 1 %, у 2024 році у розмірі 1,5 %, у 2025 році у розмірі 2 % від бази нарахування накопичувального внеску. Таким чином, запроваджується співфінансування за рахунок коштів Державного бюджету України внесків до накопичувальної системи на паритетних засадах.

На період до 31.12.2025 накопичувальні внески, які підлягають сплаті відповідно до закону, сплачуються платниками виключно до уповноваженого пенсійного фонду, в якому кожному учаснику системи загальнообов’язкового накопичувального пенсійного забезпечення відкривається індивідуальний пенсійний рахунок.

Починаючи з 01.01.2026 року накопичувальні внески сплачуються платниками накопичувального внеску до будь-якого авторизованого пенсійного фонду, включаючи уповноважений пенсійний фонд, або авторизованого банку за вибором учасників системи.

Якщо учасник системи у встановленому порядку не подав заяву про вибір авторизованого пенсійного фонду та не повідомив платника накопичувального внеску на свою користь про такий вибір, такий платник з 01.01.2026 року продовжує сплачувати накопичувальні внески до уповноваженого пенсійного фонду.

Слід зазначити, що уповноваженим є пенсійний фонд, створений за рішенням Кабінету Міністрів України. Здійснення пенсійних виплат учасникам уповноваженого пенсійного фонду у сумі, облікованій на їх індивідуальних пенсійних рахунках, але не меншій загальної суми пенсійних внесків, сплачених до уповноваженого пенсійного фонду на користь таких учасників, гарантується державою.

Державне регулювання та нагляд у системі загальнообов’язкового накопичувального пенсійного забезпечення здійснюватиметься Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.Довідково:

За даними Пенсійного фонду України[1][1] станом на жовтень 2021 року кількість застрахованих осіб в обов’язковій солідарній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (далі - солідарна система) складає 12,17 мільйона осіб, з них 9,75 мільйона осіб найманих працівників та 1,35 мільйона осіб фізичних осіб-підприємців, чисельність пенсіонерів складає 10,9 мільйона осіб.

За даними ООН, Україна входить в топ-15 країн світу з найшвидшими темпами скорочення населення. Причому у найближчі десятиріччя скорочення населення відбуватиметься майже виключно за рахунок населення працездатного віку. За умови збереження поточних показників народжуваності, смертності та міграцій, ООН прогнозує зменшення чисельності населення України до 2050 р. на 28%, водночас частка осіб віком 60 років і старше зросте до 32%. Середній варіант прогнозу передбачає поступове підвищення сумарного коефіцієнту народжуваності до 1,8 дитини на 1 жінку у 2050 р. і зростання очікуваної тривалості життя в середньому на 5 років; за таких умов населення скоротиться на 18%, а рівень старіння зросте до 34%. Співвідношення між чисельністю населення пенсійного і працездатного віку зросте майже вдвічі. Демографічні зміни в Україні загалом відповідають глобальним тенденціям, але відбуватимуться більш швидкими темпами порівняно з рештою країн світу.[2][2]

Низький рівень народжуваності та збільшення тривалості життя матимуть істотні наслідки для публічних фінансів, особливо для пенсійної системи. За інших рівних умов, скорочення чисельності населення працездатного віку обумовить зменшення кількості платників єдиного соціально внеску. Водночас видатки на соціальний захист літніх людей, зокрема пенсійні видатки, зростатимуть разом із збільшенням частки людей похилого віку.

  [1][1] https://www.pfu.gov.ua/2149410-platnyky-yedynogo-sotsialnogo-vnesku-ta-zastrahovani-osoby-2/

[2][2] World Population Prospects 2017. United Nations Population Division https://esa.un.org/unpd/wpp/Download/Standard/Population/

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Новини”

29 листопада 2023 12:43
28 листопада 2023 17:28
24 листопада 2023 13:59
23 листопада 2023 16:49
23 листопада 2023 13:23
22 листопада 2023 14:37
20 листопада 2023 14:34
16 листопада 2023 16:39
15 листопада 2023 15:58
13 листопада 2023 14:50