Через військову агресію росії Україна та український народ несе колосальні збитки. Люди втрачають життя, рідних, здоров’я, отримують інвалідність, втрачають набуте продовж життя майно. Другий рік поспіль Державний бюджет України фокусується на фінансуванні сектору безпеки та оборони країни. Надаючи допомогу українському народу демократичні держави світу демонструють на практиці істинну підтримку загальнолюдських цінностей, таких як солідарність, справедливість, дружба.

росія має відповісти та відшкодувати всі понесені Україною та українцями збитки за неспровоковану на нашій землі війну, за злочини проти людства на українській землі.

В листопаді 2023 року у Верховній Раді України було зареєстровано урядовий проект Закону про облік осіб, життю та здоров’ю яких завдано шкоди внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України за реєстр. № 10256. Головним в опрацюванні цього законопроекту визначено Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Створенню цього законопроекту передувала більш ніж дворічна робота Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, яка полягала в:

-         обговоренні зазначеного питання з представниками Ради Європи;

-         експертних консультаціях (щодо створення механізму регресу до рф в частині заподіяної шкоди життю та здоров’ю громадянам України) з Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики, Міністром юстиції України Денисом Малюською, заступницею Міністра юстиції України Іриною Мудрою (курує, зокрема, представництво України в ЄСПЛ);

-         консультаціях з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;

-         дискусіях з Генеральним прокурором та його Офісом, Міністерством соціальної політики України та Міністерства економіки України;

-         обговоренні питання з Головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком та науковцями;

-         зустрічах із заступницею Керівника Офісу Президента України Юлією Соколовською (до сфери компетенції якої належить дане питання);

-         вивченні міжнародного досвіду (держав, які, зазнавши військового нападу, отримали згодом від держави-агресором повне або часткове відшкодування понесених збитків).

 Варто зазначити, що народні депутати України ще на початку 9 сесії Верховної Ради України намагалися визначити в чинному законодавстві можливості людини відшкодувати збитки, нанесені її здоров’ю та життю. Так, ще в 2020 році у Верховній Раді України було зареєстровано проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відшкодування шкоди за біль та жаль, яким було запропоновано змінити підхід до визначення моральної шкоди з урахуванням законодавства країн Європейського Союзу де шкода завдана особі визначається не як завдання моральної шкоди, а шкоди за біль та жаль.

У березні 2022 року Постановою Кабінету Міністрів України № 326 було затверджено Порядок визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії російської федерації. Водночас Постанова не містить належної методології розрахунків відповідних збитків.

А в серпні 2023 року на базі Комітету з питань правової політики відбулося обговорення напрацьованого законопроекту «Про внесення змін до Цивільного кодексу України та Цивільно процесуального кодексу України щодо відшкодування шкоди пов’язаної із перенесенням фізичною особою болю та жалю, а також витрат направлених на переоблаштування життя».

Впродовж останніх років народними-депутатами України-членами Комітету подавалися правки до проектів Бюджету України на 2023-2024 роки, якими пропонувалося кошти фонду ліквідації наслідків збройної агресії також спрямувати  на компенсацію за шкоду життю та здоров’ю, завдану пораненням (контузією, травмою або каліцтвом), інвалідністю чи загибеллю (смертю) особи у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України.  Відповідні правки дискутувалися в Комітеті Верховної Ради України з питань бюджету, які то підтримувалися, то відхилялися. Однак щоразу відповідні правки блокувалися на прохання Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, що віддає перевагу відновленню матеріальних об’єктів, майна.

«Таким чином ведеться велика робота з широким колом стейкхолдерів. Ця робота схожа на складний та системний процес, який був під час створення галузі реабілітації в Україні: це було створення протоколів реабілітації, закупівля послуг, навчання реабілітологів, створення мультидисциплінародних команд, тощо. Більше 20 постанов Уряду описують ці процеси. - зазначила Голова Комітету Галина Третьякова. - Наразі ми знаходимося на стадії опрацювання методології оцінки економічної складової шкоди життю та здоров’ю в України. Вона наразі не описана, але має бути зафіксована в нормативно-правових актах держави».

У Комітеті Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів вважають за необхідне невідкладно створити механізм обліку сплачених компенсацій громадянам України для майбутнього регресу до рф в частині заподіяної шкоди життю та здоров’ю громадянам України. Такий механізм потрібен не лише зараз, а і на майбутнє. Щоб кожен, хто приймає рішення завдати шкоду життю та здоров’ю людини, розумів відповідальність за власні дії, не тільки в частині позбавлення волі, а й в частині несення матеріальної відповідальності перед людьми, які через його дії втратили годувальника; отримали інвалідність; потребують соціальних послуг, реабілітації, лікування, психологічної підтримки, працевлаштування, тощо.

СУТЬ ПРОБЛЕМИ

На сьогодні нормативно-правові акти не відповідають в повній мірі тим засадам, на яких відбувається відшкодування шкоди життю та здоров’я в Європі. Про це, зокрема, зазначає Рада Європи. Зокрема, в Цивільному кодексі України відсутня визнана в ЄС дефініція «шкода життю та здоров’ю». Методологія обрахунку відповідних збитків також відсутня.

Щоб реалізувати право людини, держави, органів місцевого самоврядування та системи соціального страхування на «чесну» компенсацію понесених збитків виникає необхідність систематизувати в чинному законодавстві види заподіяних шкод, а саме: шкоду майну та шкоду життю та здоров’ю людини, моральну шкоду.

Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Тому компенсація за заподіяну шкоду життю та здоров’ю людини може бути чесною. І це справедливо. Адже якщо людина має життя та здоров’я, вона може відбудувати все зруйноване довкола.

Отже, змінюючи українське законодавство необхідно врахувати, що відповідно до європейських підходів, компенсація за шкоду життю та здоров’ю є збитками економічного характеру (економічною складовою особистих немайнових прав) та складаються з:

витрат на поховання;

витрат на утримання осіб, які втратили годувальника (зокрема, діти та батьки);

витрат на лікування, включаючи реабілітацію (при цьому людина, якій нанесено шкоду, має право отримати послуги в приватних клініках);

недоотриманого людиною доходу. Мова не лише про дохід, який втрачає людина в результаті нанесення шкоди (наприклад, втрата роботи, заощаджень), але і про дохід, який людина могла отримати, перебуваючи в процесі кар’єрного зростання (звісно, якщо це можна обрахувати і довести);

витрат на інклюзивну освіту. Якщо людина втрачає зір, слух, кінцівки, вона має вчитися жити в новій для себе реальності. Навчання потребують, до прикладу, воїни, які отримали біонічні протези, люди, які втратили зір та опановують шрифт Брайля/навички орієнтації в громадському просторі. Без поновлення втраченого функціоналу громадяни не можуть повернутися до економічно незалежного та активного життя;

витрат на закупівлю соціальних послуг (такі послуги регламентовані в українському законодавстві з 2021 року). Наразі в України існує 23 види соціальних послуг. Серед них - послуга догляду за паліативними хворими, супровід осіб з інвалідністю на робочому місці. Такі послуги також обраховуються;

витрат на переобладнання життя (а саме особистого, робочого простору). Мова йде про переобладнання місця проживання, робочого місця, транспортного засобу, щоб наблизити якість життя людини до тієї, яка була на момент нанесення шкоди життю та здоров’ю (внаслідок, наприклад, дорожньо – транспортної пригоди, війни, тощо). Зазвичай, переобладнання громадського простору не включається в методологію обрахунку шкоди конкретній людині, тоді як переобладнання трудового та особистого простору - є його складовими;

компенсації за «біль та жаль» (визначена в європейському законодавстві дефініція). В українському законодавстві існує наразі лише поняття моральної шкоди, яке вважається особистим немайновим правом людини, носить суб’єктивний характер та не має економічного змісту. Звісно, що суб’єктивне право людини на відшкодування моральної шкоди має і надалі бути системно захищене. В той же час потрібно вводити в чинне законодавство нове поняття та процедуру відшкодування шкоди за біль та жаль, яка має стати економічною складовою особистої немайнової шкоди.

Заподіяна шкода життю та здоров’ю має економічно обраховуватися і застосовуватися у Цивільному праві.

Наразі відповідні витрати – за шкоду життю та здоров’ю українців – несе Державний бюджет країни, місцеві бюджети та система соціального страхування, а також кожен окремий громадянин держави – ці витрати мають бути враховані при розрахунку регресу до рф та обліковуватися належним чином.

В останні роки Верховна Рада України прийняла низку рішень, які є передосновою для обрахування шкоди життю та здоров’ю. Зокрема, в 2019 році було прийнято Закон України «Про соціальні послуги», а в 2021 році – Закон України «Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я» та Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціальної захищеності осіб з інвалідністю» (про забезпечення осіб з інвалідністю пристосованим до їх потреб житлом). В 2023 ж році прийнято за основу проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав осіб з інвалідністю на працю».

У Комітеті з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів мають намір разом з Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та науково-дослідницькими інститутами України продовжити роботу над створенням системи відшкодування шкоди за біль та жаль за європейською практикою; методології обрахунку збитків від завданої шкоди життю та здоров’ю людини; процедури чесної компенсації за нанесення шкоди життю та здоров'ю в Україні.

Просимо народних депутатів України, Комітети парламенту та правників України долучитися до цього процесу.

Потрібно при цьому, щоб кожна сума компенсацій, як дітям, так і дорослим громадянам України у зв’язку з заподіяною рф шкодою життю та здоров’ю, виплачена з Державного бюджету України, бюджетів органів місцевого самоврядування, системи соціального страхування, була зафіксована у загальному Реєстрі відповідних збитків, який стане основою регресних позовів до росії в подальшому.

Крім того, потрібно створити можливість для кожного українця, який постраждав від військової агресії рф, особисто подати позов проти держави-агресора на повне відшкодування за заподіяну шкоду його життю та здоров’ю.

Розбудова системи справедливого відшкодування шкоди життю та здоров’ю в Україні, що включає накладання на винну особу витрат, дозволить максимально компенсувати кожному українцю завдані збитки та страждання, стане вагомим внеском у забезпечення інклюзії громадян з інвалідністю в усі сфери цивільного життя та вплине загалом на умови повоєнного відновлення та життя в мирній Україні.

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Новини”

21 лютого 2024 16:09
19 лютого 2024 15:32
15 лютого 2024 14:14
13 лютого 2024 16:11
12 лютого 2024 17:28
07 лютого 2024 14:22
07 лютого 2024 12:02
06 лютого 2024 13:20
02 лютого 2024 11:28
01 лютого 2024 15:39