Веде засідання голова Комітету ТРЕТЬЯКОВА Г.М.

 

ГОЛОВУЮЧА. Добрий день! Вітаю запрошених, вітаю шановних народних депутатів, робимо зараз звірку, хто у нас на зв'язку.

Цимбалюк Михайло Михайлович. Бачу.

 

ЦИМБАЛЮК М.М. Є. На зв'язку.

 

ГОЛОВУЮЧА. Королевська Наталія Юріївна.

Струневич Вадим Олегович.

 

_______________. Підключився.

 

ГОЛОВУЮЧА. Струневич Вадим Олегович, кажуть, що підключився.

Бабенко Микола.

 

БАБЕНКО М.В. Присутній.

 

ГОЛОВУЮЧА. Вітаю.

Арсенюк Олег.

 

АРСЕНЮК О.О. Арсенюк присутній. Доброго дня!

 

ГОЛОВУЮЧА. Доброго дня!

Гривко Сергій.

 

ГРИВКО С.Д. Бажаю здоров'я, Гривко з вами.

 

ГОЛОВУЮЧА. Вітаю, пане Сергію.

Тимошенко Юлія. Відсутня.

Циба Тетяна.

 

_______________. Підключається зараз.

 

ГОЛОВУЮЧА. У нас є кворум. Ми можемо починати і чекаємо ще пана Струневича і пані Цибу. Струневич Вадим, ви з нами? Так, бачу, з нами. І Цибу Тетяну чекаємо. У будь-якому випадку у нас є кворум, ми можемо розпочинати.

Шановні народні депутати, був запропонований порядок денний з шести пунктів. У когось є пропозиції чи будемо йти за порядком денним, який був запропонований, чи будемо щось змінювати?

 

ЦИБАЛЮК М.М. Пропозиція: підтримати запропонований порядок денний і йти згідно з питань.

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую, Михайле Михайловичу. Тоді йдемо за порядком денним, його переголосовувати не потрібно, оскільки він не змінювався.

Йдемо до пункту 1, це підготовка законопроекту до другого читання: проект Закону про внесення змін до Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" (щодо борців за незалежність України у XX столітті) (реєстраційний номер 8032), друге читання.

Цимбалюк Михайло Михайлович, керівник робочої групи, будь ласка.

 

ЦИМБАЛЮК М.М. Дякую. Шановна пані голово, шановні народні депутати учасники засідання комітету. 4 листопада 2022 року Верховною Радою України було ухвалено в першому читанні за основу проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" (щодо борців за незалежність України у XX столітті) за реєстраційним номером 8032.

На виконання рішення комітету 14 листопада 2022 року проведено засідання робочої групи за участю народних депутатів України, представників центральних органів виконавчої влади, а також громадських організацій. Члени робочої групи розглянули пропозиції, які надійшли від народних депутатів. До законопроекту було внесено 17 пропозицій від п'яти народних депутатів України з різних фракцій та груп, з них пропонується робочою групою врахувати – 6, враховувати частково – 3 та відхилити 8 пропозицій.

В результаті доопрацювання законопроекту до другого читання у співпраці з юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України пропоную схвалити текст порівняльної таблиці законопроекту з урахуванням напрацьованих мною пропозицій та робочою групою за номерами: 1, 2, 5, 14, 17. А саме: поправкою номер 1 назву законопроекту викласти у наступній редакції: "Про внесення змін до Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" (щодо борців за незалежність України у XX столітті та деяких інших осіб)".

Поправка номер 2. Абзац перший розділу І викласти в наступній редакції: "Внести до Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" (Відомості Верховної Ради України 2000 року, номер 35, стаття 289) з наступними змінами, внести такі зміни. Поправка номер 5: пункт 1 розділу І законопроекту викласти в наступній редакції. "В статті 1 в пункті 1 слова "орденом Леніна" виключити".

Пункт 6 викласти в такій редакції: "Особам, відзначеним почесним званням України, колишніх Союзу РСР і Української РСР "заслужений", державними преміями України, колишніх Союзу РСР та Української РСР,  нагородженим одним із орденів України або колишнього Союзу РСР, а також особам, яким до 1 січня 1992 року було встановлено персональні пенсії союзного чи республіканського значення".

Доповнити пунктом 9 такого змісту: "Особам, реабілітованим відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років" із числа тих, стосовно яких встановлено факт здійснення репресій за політичними або релігійними мотивами у формі (формах) позбавлення волі (ув'язнення) або обмеження волі чи примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу за рішенням позасудового або іншого репресивного органу, та відповідно до Закону України "Про правовий статус та вшанування пам'яті борців за незалежність України у ХХ столітті" визнаними борцями за незалежність України у ХХ столітті.

Поправка номер 14. У статті 5 перше речення частини другої викласти в такій редакції: "Розмір надбавки визначається згідно із схемою визначення розмірів надбавок, залежно від заслуг перед Україною, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення, а особам, зазначеним у пункті 9 статті 1 цього закону відповідно до абзацу другого частини першої статті 5 цього закону".

Поправка номер 17. Пункт 3 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" викласти у такій редакції: "Особам, які нагороджені орденом Леніна, Почесною грамотою Президії Верховної Ради Української РСР або Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР, яким до дня набрання чинності цим законом були призначені пенсії за особливі заслуги перед Україною. Виплата пенсій за особливі заслуги здійснюється на умовах, встановлених Законом України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" до набрання чинності цим законом".

Пропоную прийняти рішення рекомендувати Верховній Раді України зазначений законопроект прийняти у другому читанні та в цілому  відповідно з техніко-юридичним доопрацювання. Прошу народних депутатів підтримати таке рішення.

Дякую. Якщо є у когось якісь питання, готовий дати відповідь. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую, Михайло Михайлович.

Шановні народні депутати, є питання до Михайла Михайловича? У мене пропозиція така: зараз послухати пана В’ятровича як основного автора цього законопроекту, дати висловитися Міністерству соціальної політики. Але на початку все ж таки, може, питання до Михайла Михайловича, чи послухаємо пана Володимира і Мінсоц?

 

ЦИМБАЛЮК М.М. Я думаю, давайте послухаємо основного автора, представників центральних органів влади, а тоді я готовий дати відповідь, якщо не заперечуєте.

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую, Михайло Михайлович.

Таким чином, пан В'ятрович, будь ласка.

 

В'ЯТРОВИЧ В.М. Доброго дня, шановні колеги. Дякую за продовження роботи над цим законопроектом. Маю одне зауваження до того, що щойно оголосив пан Михайло, і одну ще пропозицію-прохання.

Отож, до правки 5 пункт 9: дещо переформулювали цей пункт і зовнішньо воно виглядає дуже схоже, але насправді є деяка принципова різниця. Отже, в мене йшлося про, в моєму формулюванні йшлося про: особам, які є відповідно до Закону про правовий статус та вшанування учасників боротьби за незалежність, мають статус борців за незалежність в ХХ столітті, відповідно до Закону України про реабілітацію жертв репресій зазнали репресій за політичними, релігійними мотивами і так далі. Якщо ми беремо оцю версію, яку зараз було оголошено паном Михайлом, то ми обмежуємо реабілітацію тих осіб, які були реабілітовані тільки за Законом "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років".

Але справа в тому, що в нас було кілька хвиль реабілітації. Перша хвиля реабілітації була ще в 50-х роках після смерті Сталіна, друга хвиля реабілітації теж була ще совєтська в 1991 році – ще до проголошення незалежності України. І тільки третя хвиля, власне, стосується цього закону, який згаданий тут в цьому нашому законопроекті.

Тому я пропоную повернутися до, власне, моєї версії, де ми не прив'язуємося, а люди вже отримували довідки, власне, за фактом реабілітації по тих і інших законах. Тому я пропонував би все-таки повернутися до моєї редакції, якою ми уникаємо, власне, цього непорозуміння.

І ще одне. Знову-таки в новій редакції йдеться про те, що стосовно яких… з числа тих осіб, стосовно яких встановлено факт здійснення репресій. Знову-таки я боюся, що це додаткова якась сходинка, яка призведе до того, що будемо вимагати від людей встановити, – яким чином встановити, хто встановлює факт вчинення репресій? Мені здається, що якщо ми говоримо про тих людей, які були репресовані і реабілітовані, то сам факт вже, очевидно, встановлений і він не потребує додаткового встановлення. Тому я би дуже просив, щоб, власне, цей пункт 9, повернутися до попередньої редакції.

 

ГОЛОВУЮЧА. Пане Володимире, можна до вас ще питання? А як ви ставитися до пункту 17? До отих нагород орденом Леніна, ми ж їх там намагалися прибрати, а тут їх відроджують і відроджують за пропозицією юрдепартаменту Верховної Ради України. Михайло Михайлович піддався на цей на...

 

В'ЯТРОВИЧ В.М. Не треба піддаватися, не  треба піддаватися...

 

ГОЛОВУЮЧА. Не треба.

 

В'ЯТРОВИЧ В.М. Я вважаю, цей пункт, який з'явився зараз про те, що особи, які нагороджені орденом Леніна і так далі, яким до набрання чинності закону були призначені пенсії за особливі заслуги, виплата пенсій за особливі заслуги здійснюється в умовах, встановлених Законом про пенсії за особливі заслуги до набрання чинності цим законом. Воно, це зайвий абсолютно пункт. Я впевнений, що ніхто зараз не буде звертатися, отримувати пенсії за особливі заслуги, тому що він нагороджений орденом Леніна чи якимись іншими тими совєтськими нагородами. Тобто цей пункт просто зайвий і неактуальний.

 

ГОЛОВУЮЧА. Взагалі-то юруправління каже про те, що їх... намагаються відібрати в них гарантії. Насправді я вважаю, це тут справа не про гарантії.

 

В'ЯТРОВИЧ В.М. Нічого не відбирають.

 

ГОЛОВУЮЧА. Тут справа про привілеї.  Ми зараз взагалі кажемо про привілеї, що є люди, в яких є особливі заслуги. Це ті, хто боровся за незалежність України. Це там можуть бути, у нас була дискусія щодо багатодітних матерів, що це за особливі заслуги, за те, що там родина виростила дітей для України і більше, ніж там до шести років. І ця пенсія не може бути: або, або. За особливі заслуги – це привілей, яким Україна когось нагороджує. Тому  от...

 

В'ЯТРОВИЧ В.М. Абсолютно згоден з вами, пані Галина, і тому, власне, цей пункт просто  зайвий.

 

ГОЛОВУЮЧА. Зрозуміло.

А ще оцей пункт по 16 правці, отам: особам, які...

 

В'ЯТРОВИЧ В.М. От, оце окремо хотів би обґрунтувати. Так.

 

ГОЛОВУЮЧА. ...які нагороджені  орденом Леніна, Почесною грамотою,  то єсть це 17-а.

 

В'ЯТРОВИЧ В.М. Ні-ні, це нижче. Пані Галина, тут трошки не оформлено, там нижче суть цієї правки. Якщо можна, я ще її обґрунтую…

 

ГОЛОВУЮЧА. Пане Володимире!

 

ЦИМБАЛЮК М.М. Пан Володимир пропав. Якщо можна...

 

ГОЛОВУЮЧА. Пропав. Да.

Да, Михайло Михайлович, будь ласка.

 

ЦИМБАЛЮК М.М. Я, зразу ж відрефлексувати, щоб ми йшли по ходу. Що стосується саме пункту 9 статті 1, я, в принципі, підтримую, я підтримую позицію пана Володимира і пропоную повернутись до першопочаткової версії, тому що він як фахівець чітко знає цю тему, що не варто нам додатково щось встановлювати, щоб не зробити різнобій і знову не спонукати тих людей звертатися в архіви за пошуком того, що насправді юридично вже встановлено.

А що стосується поправки 17, я як законослухняний юрист вважаю, що тут ми можемо відійти від позиції нашого науково-експертного, юридичного управління. І взагалі цю поправку, що стосується орденів Леніна і інших нагород часів Радянського Союзу, взагалі її виключити, і ті люди, які до цього отримували – закон зворотної сили не має – вони і так будуть отримувати. А хто ще не встиг оформити пенсію, а має цей орден, то я не думаю, що він ним буде хизуватись, і такої кількості людей вже є насправді не так і багато. Я думаю, що тут є представник, керівник Пенсійного фонду, він це підтвердить.

І ще, будь ласка, пане Володимир, бо ви були пропали зі зв'язку і голова комітету не чула, і ми також, що ви хотіли…    

 

В'ЯТРОВИЧ В.М. Так-так. У мене якраз світло ввімкнулося нарешті. Отже, я би дуже просив підтримати правку номер 16. Бо саме ця правка дозволить вирішити проблему документального підтвердження статусу особи, яка є борцем за незалежність України в ХХ столітті. Розробляючи цю правку, ми консультувалися з Українським інститутом національної пам'яті, який від імені держави координує роботу по реабілітації, новий етап роботи по реабілітації жертв політичних репресій і тих комісій з реабілітації, які зараз створені в областях.

Відтак, в принципі, саме ці комісії є найзручнішим інструментом для того, щоб готувати це документальне підтвердження, на підставі якого потім уже діятиме наш закон. Дуже просив би підтримати цю поправку, бо в інакшому випадку нам доведеться вийти на ще одне коло опрацювання вже з Кабінетом Міністрів, який буде готувати ще додаткові ще якісь підзаконні акти. Очевидно, ми знову відтягнемо реалізацію цього закону, що дуже погано, зважаючи на те, що ми говоримо про людей, кількість яких неухильно просто зменшується.

Тому дуже би просив підтримати правку номер 16.

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую, пане Володимире.

Таким чином у нас правка 9, 16, 17. І я би просила зараз відрефлексувати Мінсоцполітики, зараз запрошую до слова ще щодо правки 13. Розумію прекрасно, що відсоток там від прожиткового мінімуму встановлено по тілу всього закону, але чи не на часі у нас приводити оцей відсоток з незрозумілим до конструкції, яку ми застосували до чорнобильців? Зараз будемо застосовувати поступово до всіх, встановлювати цю величину в абсолютному виразі, з якоюсь наступною індексацією.

Будь ласка, Міністерство соцполітики.

 

МАРЧАК Д.М. Вітаю, шановні народні депутати! Я почну, якщо можна, тоді з останнього питання пані Галини Миколаївни. Ми дебютували на комітеті з приводу ставки відсотку прожиткового мінімуму, не дебютували з приводу заміни на цифру в абсолютному виразі. Але дуже підтримуємо цю ініціативу, але оскільки ми бачимо, що чим більше показників ми прив'язуємо до прожиткового, тим менше у нас є простору для того, щоб потім прожитковий підвищувати. Тому, якщо ми можемо зробити вираз, дати це підвищення в абсолютному виразі і потім його індексувати, як ми індексуємо пенсії, ми такий підхід дуже підтримуємо.

Також, якщо можна, я б хотіла все ж таки повернутися до правки 17 щодо якої зараз була дискусія, я б хотіла уточнити, про що мова йде в цій правці, так. У нас справді закон не має зворотної сили, і якщо читати закон буквально без цієї правки, то ми будемо всім громадянам, які були, мали право на пенсії за особливі заслуги до цього закону, після його ухвалення втратять таке право. І це означатиме, що, да, ми будемо платити людям менше, але, на наш погляд, це може призвести до нової хвилі звернень до судів. І як показує судова практика, потім досить часто, якщо немає достатньої аргументації, то суди відкатують такі зміни.

Тому пропонували б принаймні обговорити це питання зараз на засіданні. Тобто ми говоримо… Да, ця правка, вона про те, що, якщо за попереднім законом вже було нараховано такі пенсії, то і надалі ці пенсії будуть платитися на умовах, визначених попереднім законом.

 

ГОЛОВУЮЧА. Таким чином, ви хочете сказати, що Верховна Рада має признати, що, якщо були якісь нагороди в часи СРСР, то їх треба залишати і наразі? У нас сьогодні політико-правове рішення, яке підтримує більшість суспільства – це скасувати ті пільги, які були під час СРСР зроблені. Я теж вважаю, що це був привілей, який був введений в закон окремими особами, хоча їх зараз залишилося не так багато, але це привілей для осіб, причому вони робили все, щоб в Україні був нав'язаний "советский образ жизни".

І тому чи потрібно це залишати, чи ні? Я думаю, що це потрібно залишати на визначення Верховною Радою України і голосувати ці правки в залі. Щонайменше я б ставила це в залі: залишати цей привілей чи ні.

Я хочу навести такий приклад. В Німеччині, коли цьому минулому канцлеру надавали привілей щодо утримання офісу після того, як він пішов у відставку, в нього відібрали, тому що, всі привілеї утримання його офісу, тому що він працює не на користь Німеччини за точкою зору сучасних політиків німецьких. Тому, якщо привілей є, то цей привілей пов'язаний з політико-правовими режимами, то в цьому випадку, я думаю, що такі привілеї при зміні формації, при такій кардинальній зміні, коли частина СРСР, яка вважає себе імперією, продовжує атакувати нас, таке рішення Верховна Рада прийняти може.

І тут я не думаю, що тут буде працювати зворотна дія, і хай ті суди, які будуть повертати ці виплати, хай вони себе покажуть, судді в тому числі. Тобто ми мусимо розуміти, що повернення такого привілею – це не повернення соціальної гарантії, і на цьому треба наголошувати. Це привілей, який вони собі написали в законах, і тепер будуть казати про те, що там вони захищені. Отакі привілеї, я думаю, що можна скасовувати.

Ми з вами, пані Дарино, написали це, будемо писати в Соціальному кодексі, і це написано в проекті Закону про свободу економічної діяльності, що є різні соціальні трансферти: є соціальні гарантії, а є соціальні привілеї. Так-от стаття 22 на соціальні привілеї не розповсюджується, бо це не гарантії, – це привілей, який може бути означений, але може бути і неозначений, якщо змінюється правовий режим в державі. Так я думаю просто. Тому…

А що ви скажете щодо пункту 9? Мені кажуть, що просто редакція пана Володимира Мінсоцом не сприймається по пункту 9 і по пункту 16. Тобто у нас чотири правки. По 13-й ви сказали, що дуже підтримуєте, але в табличці чомусь це не підтримка, а відхилено. От по 9-й і по 16-й прокоментуйте, будь ласка.

 

МАРЧАК Д.М. Я вибачаюся, для того, щоб я…

 

ГОЛОВУЮЧА. Це те, що пан Володимир зараз коментував.

 

МАРЧАК Д.М. …правку Струневича. А, ні, не про правку Струневича.

 

ГОЛОВУЮЧА. Ні, 9-а  це те, що він… механізм.

 

В'ЯТРОВИЧ В.М. Це правка 5 пункт 9. Правка Цимбалюка номер 5 і пункт 9.

 

МАРЧАК Д.М. Я вибачаюсь. Не заперечуємо проти редакції, запропонованої паном В'ятровичем до першого читання, якщо я вірно розумію зараз дискусію.

 

В'ЯТРОВИЧ В.М. Так-так-так. Дякую.

 

МАРЧАК Д.М. Пані Галино, і щодо попереднього питання, ми не наполягаємо. Я просто інформую про те, які питання можуть виникати, але, звичайно, погоджуюся з вашою логікою щодо соціальних гарантій. Тому, якщо Рада прийме відповідне рішення, будемо виконувати.

 

ЦИМБАЛЮК М.М. Галина Миколаївна, дозвольте.

 

ГОЛОВУЮЧА. Будь ласка, Михайло Михайлович.

 

ЦИМБАЛЮК М.М. Тоді по 9-й, по 5 правці дев'ятий пункт ми ухвалюємо рішення. Прошу народних депутатів на засіданні комітету підтвердити і проголосувати в редакції, запропонованій основним автором.

І що стосується 17 правки, чесно кажучи, я хотів би, щоб ми не виносили таку ганебну правку в сесійну залу, і пропоную зняти її зараз і не виносити на голосування.

 

ГОЛОВУЮЧА. Пункт 5, голосуємо правку в редакція пана Володимира,  а пункт дев'ятий – я не почула, що зняти.

 

ЦИМБАЛЮК М.М. 17 правку.

 

ГОЛОВУЮЧА. А, 17-у не виносити.

 

ЦИМБАЛЮК М.М. Тільки що була дискусія, пані Дарина висловила свою позицію і позицію Міністерства соціальної політики. Я думаю, її не варто взагалі виносити в сесійну залу, бо це тільки затягувати час.

 

ГОЛОВУЮЧА. Гаразд, гаразд. Пункт 17... Таким чином ми начебто...

Да, будь ласка, пан Анатолій.

 

ОСТАПЕНКО А.Д. …декілька слів. Хочу підтримати вашу пропозицію і Михайла Михайловича, але в правці 14 статті 5, я там змінив би одне слово. Розмір надбавки визначається згідно із схемою: я би слово "схемою" замінив би, я написав би: визначається згідно з методологією. Просто одне слово замінити. А то схема, якось воно звучить не дуже коректно. А схемою, а порядок визначення розмірів, так згідно порядку визначення розмірів.

 

ГОЛОВУЮЧА. Це діюча норма, це діюча...

 

В'ЯТРОВИЧ В.М. Пані Галина, можна ще запитання? Я не чую.

 

ГОЛОВУЮЧА. Будь ласка. Будь ласка.

 

В'ЯТРОВИЧ В.М. Все-таки по 13 правці: наскільки я розумію, тобто за попередньою пропозицією, коли ми прив'язувалися до мінімуму, то виходило 5 тисяч гривень цієї додаткової пенсії. Зараз у законопроекті йдеться про 4 тисячі 93, тобто ми таки понижуємо. Чи варто понижувати і так щодо тих дуже злиденних людей їхню пенсію?

 

ГОЛОВУЮЧА. Я зрозуміла. То есть ви готові іти на абсолютну величину з подальшою індексацією, якщо буде не 4 тисячі 93, а 5, правильно?

 

В'ЯТРОВИЧ В.М. Хоча б.

 

ГОЛОВУЮЧА. 5, я зрозуміла. 

 

ЦИМБАЛЮК М.М. Давайте розпочнемо, це буде хороша практика, що ми все-таки будемо встановлювати абсолютні цифри і тоді індексувати, як Галина Миколаївна...

 

ГОЛОВУЮЧА. Так, так, так. І з індексацією.

 

В'ЯТРОВИЧ В.М. Галина Миколаївна, і найважливіше ще для особисто – це правка 16, щоб... розраховую на вашу підтримку, з приводу того, яким чином, власне, визначати учасників боротьби за незалежність, щоб це зробити... не робити через комісії з питань реабілітації, які вже мають розгорнуту мережу по всіх областях.

 

ГОЛОВУЮЧА. Михайло Михайлович, може, ми доопрацюємо табличку з врахуванням пана Анатолія і пана В'ятровича по 13-й, і пані Дарини? І зробимо там голосування завтра, післязавтра, ну, нашвидку зберемося. Бо тут зараз дуже важко, краще зробити табличку і, враховуючи обговорення на комітеті.

 

 ЦИМБАЛЮК М.М. Погоджуюсь.

 

ГОЛОВУЮЧА. І там завтра, післязавтра переголосувати його. Ми його включимо, ми його... як тільки ще не збирали пропозиції на порядок денний, ми його включимо до порядку денного на наступне наше сесійне засідання, вже в лютому яке відбудеться, а відповідно кінцеве рішення приймемо там впродовж тижня, щоб ми вичистили табличку, щоб вона, бо з голосу зараз вже...

Як ви вважаєте, щоб?...

 

ЦИМБАЛЮК М.М. Я прошу надати ще слово, бачу, пані Дарина, що вона, а тоді я скажу, резюмуючи.

 

 ГОЛОВУЮЧА. Пані Дарина, будь ласка.

 

МАРЧАК Д.М. Колеги, з приводу 13 правки щойно коментаря пана В'ятровича, я розумію дуже сильно бажання захисту для репресованих, але давайте просто розуміти, що зростання... коли ми говорили про два прожиткових – це зараз прожитковий для непрацездатних, два прожитковий – це 4 тисячі 186, а 5 тисяч – це зростання майже на 20 відсотків порівняно. Відповідно всі видатки, які нам треба буде збільшити, вони зростають... профінансувати, зростають на 20 відсотків.

 

В'ЯТРОВИЧ В.М. Пані Дарина, але люди будуть жити не за відсотки, а за гривні. Ті старі люди живуть за гривні і дуже мізерні, на жаль, гривні. Тобто тут ми, звичайно, можемо з точки зору арифметики говорити про те, як гарно виглядають конкретні відсотки, але для людей це конкретні гривні, давайте цим мислити.

 

МАРЧАК Д.М. Ми не говоримо, я повністю погоджуюсь, але, оскільки ми відповідаємо за те, щоб всі гривні доходили до всіх пенсіонерів, перед якими є вже фінансові зобов'язання, то мене дуже турбує, де ми ці гривні будемо брати. Я виключно з цієї точки зору, не тому що…

 

В'ЯТРОВИЧ В.М. Про це ми з вами дискутували, що цифра насправді дуже невисока.

 

ГОЛОВУЮЧА. Да, але вона додаткова, це ж не заміна, вона додаткова.

Так, Михайло Михайлович, будь ласка.

 

ЦИМБАЛЮК М.М. Так, Галино Миколаївно, ми почули, в принципі, основні дискусії навколо тих правок, які ми пропонуємо викласти в іншій редакції або взагалі відхилити. І просимо два дні, ми з робочою групою доопрацюємо в контакті з основним нашим автором і Міністерством соцполітики.

Я хотів би подякувати сьогодні вам, Галино Миколаївно, я знаю, як не просто цей законопроект проходив. Завдяки вашій принциповій позиції наші центральні органи виконавчої влади зайняли державницьку позицію по захисту саме цієї категорії громадян.

Дякую вам.

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую, Михайле Михайловичу. Я думаю, що Міністерству соціальної політики теж подяка. Вони пробували інший шлях, просто я думаю, що цей шлях, він найкращий на сьогоднішній день.

 

ЦИМБАЛЮК М.М. Бо ви завчасно перебивали, Галино Миколаївно.

 

ГОЛОВУЮЧА. Гаразд. Тоді через два дні ми чекаємо і зберемося нашвидку. І я прошу, при підготовці пропозиції на лютий на порядок денний цей законопроект включити до порядку денного.

 

В'ЯТРОВИЧ В.М. Дуже дякую.

 

ГОЛОВУЮЧА. Да.

 

В'ЯТРОВИЧ В.М. Дуже дякую, так само за позицію і готовий включитися на це доопрацювання, щоб насправді вийшли вже на наступне засідання в зал. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧА. Всі цифри опрацювання, всі цифри кількості людей, в тому числі і скільки почесних грамот Верховної Ради ми отримали. Хто не бачив, я пропоную цифри взяти, вони є всі у комітеті у робочій групі.

Тоді чекаємо два дні і зараз можемо переходити до пункту 2 нашого порядку денного. Дякую пане Володимире. Але, коли ми разом ми проводимо все, пане Володимире.

 

В'ЯТРОВИЧ В.М. Дякую дуже, до побачення.

 

ГОЛОВУЮЧА. До побачення.

Переходимо до пункту 2 нашого порядку денного це попередній розгляд. Розглядаємо питання щодо доцільності включення до порядку денного сесії проекту Закону про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо правонаступництва у трудових відносинах (реєстраційний номер 8244), автор Кабінет Міністрів України.

Будь ласка, від Міністерства економічного розвитку, хто є? Пані Бережна.

 

БЕРЕЖНА Т.В. Доброго дня! Так, присутня.

 

ГОЛОВУЮЧА. Вітаю!

 

БЕРЕЖНА Т.В. Шановна Галина Миколаївна, шановні народні депутати, на ваш розгляд пропонується законопроект, який посилить правовий захист працівників у разі зміни власника підприємства або бізнесу, а також, що дуже важливо, імплементує в національне законодавство положення Директиви 23 від 2001 року, яка є обов'язковою відповідно до Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.

І цим законопроектом визначається новела правонаступництва в трудових відносинах, а саме продовження трудових відносин з працівниками у разі зміни власника підприємства, зміни власника майна або його частин, що використовуються роботодавцем-фізичною особою в підприємницькій діяльності. У разі такого правонаступництва трудові відносини працівників продовжуються з правонаступником. І законопроектом встановлюється обов'язок роботодавця продовжувати дію трудового договору у разі передачі власником бізнесу або його частин іншій особі, а також інформування роботодавцями працівників та їх представників про таку інформацію: по-перше, дату або орієнтовну дату та причини правонаступництва, по-друге, про правові і економічні, технологічні, структурні та інші соціальні наслідки правонаступництва або наслідки аналогічного характеру, а також дії, які впливатимуть на трудові права працівників.

Крім того, відповідно до законопроекту, пропонованого нами, правонаступник зобов'язаний письмово або в електронній формі надати працівникам та їх представникам зазначену вище інформацію не пізніше ніж за 10 робочих днів до початку дій, які впливатимуть на трудові права та інтереси працівників. І законопроектом передбачається можливість працівників та їх представників ініціювати консультації з роботодавцем щодо причин прийняття рішення про правонаступництво та його правових, економічних та соціальних наслідків для працівників, а також заходів, які планується запровадити для уникнення цих наслідків чи їх пом'якшення.

Ми вважаємо, що прийняття проекту сприятиме підвищенню стабільності трудових відносин і зміцненню системи гарантій правового захисту всіх працівників, наближення українського законодавства до європейських норм та стандартів і повноправного членства України в ЄС. Тому просимо підтримати.

Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую, пані Тетяна.

Надамо слово СПО роботодавців і СПО профспілок, да, послухаємо, шановні народні депутати, да?

Будь ласка, у нас пан Сергій сьогодні в залі, будь ласка, з нього почнемо, а потім профспілки.

 

БІЛЕНЬКИЙ С.Л.  Шановна Галина Миколаївна, шановні члени комітету, запрошені! У нас до цього законопроекту, в принципі, два є застереження.

Перше: це 36 стаття, про яку вже сказали тільки що. Нас тут дуже непокоїть, щодо переліку зміни підпорядкованості, найменування підприємств, установ, організацій, попала ще й передача в оренду або припинення єдиних майнових комплексів підприємств, установ, організацій, їх структурних підрозділів, коли не припиняється дія трудового договору. Ми вважаємо, що таким чином просто буде заблокована передача в оренду структурних підрозділів, які, по-перше, дуже важко і з правової, і з бухгалтерської точки зору окремо виділити з підприємства.

По-друге, ну, наприклад, правонаступник може займатися зовсім іншою діяльністю. Якщо структурний підрозділ, я там не знаю, виробляв табуретки, а буде виробляти телевізори – ну, мабуть, потрібні зовсім інші працівники. До того ж норма імперативна, навіть у працівників, як воно записано, не питається: чи вони згодні, чи не згодні на такий перехід. Ми вважаємо, що все ж таки випадки оренди мають бути виключені з цього переліку.

І друге застереження стосовно інформування профспілки чи представників працівників про правонаступництво. Ми все ж таки вважаємо, що достатньо семи днів замість десяти, як пропонує розробник, враховуючи, що додається додатковий строк для проведення консультацій.

Також ми вважаємо, що в статті 36 прим.1, тут і роботодавець, і правонаступник інформують, в принципі, про одне і те саме профспілку. Вважаємо, що достатньо одного інформування роботодавцем, наприклад, щоб не дублювати передачу однієї і тієї ж інформації.

Ну, і ще тут буквально кілька технічних правок, ми їх виклали листом до комітету.

Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧА. Можна питання до Міністерства економічного розвитку? Ви дійсно вважаєте передачу в оренду правонаступництвом? То єсть Директива взагалі ЄС охоплює чи ні відносини оренди? Директива, на мій погляд, охоплює питання реорганізації. Може, я щось чи, може, нардепи не так розуміють? Будь ласка, пані Тетяна.

 

БЕРЕЖНА Т.В. Ви знаєте, стосовно оренди в мене також виникло це питання. Тому я думаю, що не бачу такого моменту в директиві.

 

ГОЛОВУЮЧА. То українська придумка така.

 

БЕРЕЖНА Т.В.  Я думаю, що цей момент ми можемо врахувати, тому що дійсно тут можливі ризики, які озвучені були.

 

ГОЛОВУЮЧА. Сто відсотків.

 

БЕРЕЖНА Т.В. Так-так, однозначно.

 

ГОЛОВУЮЧА. Це зовсім інші взагалі, тут немає правонаступництва, тут роботодавець залишається все рівно в своєму праві. Він як юридична особа залишається в своїй відповідальності, незалежно від того, чи в оренді, чи ні, щось там здає, щось… це його воля.

Будь ласка, пан…

 

БАБЕНКО М.В.  Галина Миколаївна.

 

БЕРЕЖНА Т.В. Абсолютно погоджуюся з вами. Думаю, що… (Не чути)

 

ГОЛОВУЮЧА. Будь ласка, пан Микола Бабенко. Будь ласка.

 

БАБЕНКО М.В. Галина Миколаївна, я думаю, що зараз передчасно вести взагалі дискусії. Ми зараз голосуємо за включення до порядку денного законопроекту. Я пропонував би не дискутувати зараз, а включати до порядку денного і працювати потім над ним.

Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧА. Ми можемо просто прийняти зараз рішення про рекомендацію Верховній Раді голосувати його в першому читанні, щоб… Якщо ми можемо це прийняти, включити в порядок денний і рекомендувати прийняти за основу, щоб ми там другий раз не збиралися.

Дякую, пане Миколо.

Будь ласка, Олександр Шубін.

 

ШУБІН О.О. Дякую.

Шановна Галина Миколаївна, шановні колеги, по-перше, ми підтримуємо включення до порядку денного, ми підтримуємо голосування за основу. Але треба буде створювати робочу групу і доопрацьовувати.

Галина Миколаївна, ви сказали абсолютно правильно: коли мова йде про оренду єдиного майнового комплексу цілісного – там написано цілісного, не єдиного, а саме цілісного – мова йде про майно, мова не йде про правові стосунки із людьми. Коли мова йде про виділення якогось майна – це виділ, поділ, тобто це окрема процедура реорганізації, і в зв'язку з цим у нас там є ціла низка пропозицій, які, я думаю, ми при підготовці до другого читання розглянемо.

По-перше, директива не дуже влучно перекладена, це правда, ми про це говоримо кілька років. Тому що, дивіться, якщо підприємство котується на фондовій біржі і відбувається через фондову біржу перерозподіл контрольного пакету акцій, – що, треба починати консультації на підприємстві і якісь суттєві події? Ні. Це не обов'язково буде вести до суттєвих змін у виробництві соціально-економічних і інших ситуацій. Але якщо мова йде про те, що йде перетворення, передача, зміна роботодавця і вона супроводжується такими змінами, – це окрема, це 40 стаття частина перша, вона відбувається або у старого роботодавця, або у нового, має свою процедуру і так далі.

Тому пропонуємо підтримати документ за основу, створити робочу групу. Я думаю, ми багато часу не витратимо, ми ці всі речі чітко розділимо і зробимо, як потрібно, і консультації вивіримо так, щоб вони відповідали тому, коли дійсно відбуваються зміни у виробництві.

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую, пане Олександре, за конструктивну позицію.

Таким чином, шановні народні депутати, чи можемо ми, заслухавши СПО роботодавців і профспілок, прийняти рішення щодо включення законопроекту до порядку денного і рекомендації Верховній Раді прийняти законопроект за основу? Ну, а наше обговорення я прошу секретаріат зазначити в висновку про те, що дискутували про оренду, і от думка наша спільна. Тому, щоб народні депутати бачили, що ця тематика буде виключена. Да, 90 відсотків, що вона буде виключена на другому читанні.

Михайле Михайловичу, немає зауважень до?…

 

ЦИМБАЛЮК М.М. Давайте, виносимо, як сказав пан Микола Бабенко, а там дальше будемо створювати робочу групу і переведемо дискусію фахову тоді вже на засіданні.

 

_______________. Галино Миколаївно, можливо, один коментар, якщо дві секунди буквально?

 

ГОЛОВУЮЧА. Давайте.

 

_______________. Я хочу просто, колеги, дякую, вибачте, звернути увагу, що 36 стаття не стосується правонаступництва. 36 стаття стосується підстав для припинення трудового договору. І мова йде про те, що оренда не є підставою для припинення трудового договору. І на цьому ми акцентували увагу в проекті закону. Не про правонаступництво, не йде… (Не чути) це 36** прим. Тому, будь ласка, зверніть увагу і на це, що це не пов'язано з правонаступництвом, це не є умовою для припинення трудового договору.

Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую, пане Юрію, слушне зауваження. Ми приймемо це до уваги, щоб воно було на друге читання викладено більш чітко, щоб не трактувалося, да. Я думаю, що тут не спірний законопроект, я думаю, що тут, там ті технічні зауваження, які були сьогодні висловлені на робочій групі пана Бабенка, будуть обговорені.

Дякую, шановні народні депутати, переходимо до голосування щодо включення законопроекту до порядку денного і рекомендації Верховній Раді прийняти за основу.

 Третьякова – за

Цимбалюк Михайло Михайлович.

 

 ЦИМБАЛЮК М.М. За.

 

 ГОЛОВУЮЧА. Королевська.

 Струневич.

 

_______________. Можемо ми додати по 116-й оці правки, ці матеріали, які нам давали роботодавці, та...

 

ГОЛОВУЮЧА. А там потрібно 116-у?

 

_______________. В листі – так. Деякі питання, да, можуть бути, щоб ми просто на другому читанні не вперлися...

 

_______________. (Не чути)

 

ГОЛОВУЮЧА. Шановні народні депутати, чи не буде заперечень, якщо ми приймемо рішення із застосуванням 116 статті? Бо зараз на Погоджувальній раді щодо 116-ї точаться дебати про те, що комітет має висловитись чітко, як використовується 116-а, в яких цілях.

Пан Микола Бабенко, ви не проти будете? Михайло Михайлович? Я не проти…

 

БАБЕНКО М.В. Я не буду проти.

 

ГОЛОВУЮЧА. Да, щоб там просто ми 116-ю не розширили включення будь-чого і цей законопроект не поставили взагалі під питання. Дивіться, шановні...

 

ЦИМБАЛЮК М.М. Я думаю, якщо Микола Бабенко очолить робочу групу, то там лишнього нічого і не включиш.

 

ГОЛОВУЮЧА. Гаразд, тоді і 116-у, да? Тоді голосуємо включення до порядку денного і рекомендація: прийняти за основу із застосуванням статті 116 на друге читання. Але я б все ж таки попросила, щоб ми більш чітко висловилися щодо чого застосовували 116-у – щодо пропозицій СПО роботодавців, які всі бачили. Ми пропишемо, секретаріат припише, але в контексті того, що пропонували роботодавці. Правильно? Гаразд, тоді голосуємо це рішення.

Третьякова – за.

Цимбалюк.

 

ЦИМБАЛЮК М.М. За, за.

 

ГОЛОВУЮЧА. За.

Струневич – за.

Бабенко Микола. Бабенко Микола! Бачу...

 

 БАБЕНКО М.В. За, за.

 

ГОЛОВУЮЧА. За. Дякую, бо на вас вся надія, вам довіряють.

Арсенюк Олег.

 

АРСЕНЮК О.О. Арсенюк – за.

 

ГОЛОВУЮЧА. Гривко Сергій.

 

ГРИВКО С.Д. Гривко – за.

 

ГОЛОВУЮЧА. Остапенко Анатолій – за.

І Циба Тетяна.

 

ЦИБА Т.В. За.

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую, шановні народні депутати.

Ми можемо переходити до наступного пункту нашого порядку денного. Тут у нас не такий простий законопроект. Розглядаємо питання щодо розгляду і рішення про два законопроекти: основний – Рудика Сергія, щодо доцільності. Розглядаємо питання включення до порядку денного сесії проектів законів: про внесення змін до статті 24 Закону України "Про відпустки" щодо гарантування права мобілізованих осіб на отримання грошової компенсації за невикористану відпустку (реєстраційний номер 8164), а також  альтернативний до нього пані Третьякової (про себе в  третій особі).

Будь ласка, послухаємо Міністерство економічного розвитку, оскільки вони – основні в ЦОВВках і... бо пана Рудика, він зараз відсутній, ми знаємо, що він у складі тероборони, здається, на фронті. Так я розумію? Там не знаю статусу його, але він наразі відсутній у Верховній Раді на голосуваннях.

Будь ласка, Міністерство економічного розвитку, а потім будемо дивитися на... що скажуть СПО. Будь ласка.

 

КОРОЛЕВСЬКА Н.Ю. Пані Галина, одну хвилиночку. Королевська, прошу, врахуйте мій голос в попереднє голосування.

 

ГОЛОВУЮЧА. Добрий день, Наталія Юріївна!

 

КОРОЛЕВСЬКА Н.Ю. Доброго дня всім! Тут щось в мене не спрацювало підключення. Прошу також мій голос додати за попереднє голосування.

 

ГОЛОВУЮЧА. Гаразд, плюс додаємо. Вітаємо, Наталія Юріївна!

 

КОРОЛЕВСЬКА Н.Ю. Да. Вітаю всіх! Всього найкращого, вітаю. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧА. Будь ласка, Міністерство економічного розвитку щодо законопроекту 8164.

 

КУЗОВИЙ Ю.В. Галина Миколаївна, я бачу, Тетяна Василівна чи відключився зв'язок у неї, чи, я не бачу. Можу я доповісти...

 

ГОЛОВУЮЧА. Тетяна, Тетяна Бережна є з нами? Якщо ні, то Юрій Кузовий. Будь ласка, пане Юрію.

 

КУЗОВИЙ Ю.В. Дякую.

Колеги, дуже коротко, законопроект 8164 в цілому ми висловили, Міністерство економіки висловило застереження і зауваження до цього законопроекту, зокрема, воно стосується того, що законопроектом в імперативному порядку передбачається обов'язок роботодавця виплатити особі, яка була мобілізована, всі, компенсацію за всі невиплачені відпустки. При цьому ми звертаємо увагу, що подібне виключення для компенсації відпусток не передбачено 132-ю Конвенції лише у випадку, коли відбувається припинення трудових відносин. І ми вважаємо, що таке імперативне зобов'язання роботодавця виплатити всі відпустки, всі компенсації за періоди відпустки є невідповідним нормам конвенції і директиви. У зв'язку з цим щонайменше треба було б його доопрацювати як альтернативний в тій частині, надавши можливість самому працівникові обирати, чи здійснювати таку компенсацію, чи ні. Але в загальному випадку і це також буде певною мірою суперечити нормі 132 Конвенції.

Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую, пане Юрію.

Михайло Михайлович, що ми, послухаємо СПО чи, може, ми запропонуємо нашим народним депутатам вивчити законопроект 8313? Наразі ці законопроекти відхилити за цим номером, а розглядати більш комплексний наш з вами законопроект про відпустки?

 

ЦИМБАЛЮК М.М. Я маю ту саму думку, але просили послухати профспілки, а тоді насправді будемо просити схилитись до тієї позиції. Бо воно переплітається, а ми би той, в комплексному, врахували ті всі позитивні речі, які є, і в пана Рудика, і, до речі, у вашому також альтернативному законопроекті.

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую, Михайло Михайлович.

Будь ласка, Олександр Шубін, а потім Сергій Біленький.

 

ШУБІН О.О. Дякую.

Шановні члени парламентського комітету, шановні присутні, по законопроекту пана Рудика. Збігається наше застереження і застереження Міністерства економіки в тому сенсі, що оскільки за мобілізованим працівником зберігається місце роботи і посада, трудові відносини не припиняються, відповідно має застосовуватись загальна норма щодо бажання працівника по виплаті йому відповідних компенсацій відповідно до статті 119. І ми зазначаємо, що технічно зміни мають вноситись не тільки до 24-ї Закону "Про відпустки", але і до 83-ї КЗпП.

І щодо альтернативного законопроекту за вашим, Галина Миколаївна шановна, авторством. Ми пропонуємо в цілому, підтримуючи законопроект, по-перше, згадати про категорію гарантовану – додаткові відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину, особу з інвалідністю дитинства група А, там є така категорія, її теж треба включати. Пропонуємо визначити граничний термін, коли має бути здійснено такі виплати після вступу вдію закону. І також зазначаємо, що є законопроект 8313 більш комплексний і пропонуємо розглядати ці пропозиції спільно, як Михайло Михайлович сказав, врахувавши позитиви з усіх цих проектів.

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякуємо пане Олександре. Будь ласка, Сергій Біленький.

 

БІЛЕНЬКИЙ С.Л. Наша позиція не буде дуже відрізнятися. Ми також вважаємо, що виплата всіх можливих компенсацій по відпустках без припинення трудових відносин, вона як мінімум дещо нелогічно виглядає, тим більше в альтернативному законопроекті, коли мова йде, що там до 31 грудня, які мали б бути здійснені, поточного року.

Підтримуємо пропозицію об'єднати ці питання з тими питаннями, які розглядаються в законопроекті 8313. Я думаю, що відповідна робоча група і по ньому також буде створена, і ми зможемо разом із профспілками, в тому числі прийти до якихось узгоджених рішень, які потім, сподіваємось, члени комітету схвалять.

Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую, пане Сергію.

…(Не чути) Міністерство економічного розвитку, бачите, 8313 сприймається як основа для подальшого опрацювання. Я і пану Юрію Кузовому також так, бо там у нас були різні думки з Мінекономікою, як робити, що з цим Законом 8313.

 

КУЗОВИЙ Ю.В. Готовий взяти участь і прокоментувати, в тому числі і власні пропозиції. Дякую за можливість.

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую, пане Юрій, на наступному тоді засіданні ми 8313 розглянемо, я думаю, що ми його там позитивно розглянемо.

Дякую, шановні народні депутати.

Таким чином є рішення, у нас два тепер шляхи: або не включати в порядок денний ці два законопроекти, або включити в порядок денний і рекомендувати Верховній Раді відхилити. До якого?…

Да, будь ласка, пан… немає підстав не включати, да?

 

_______________. (Не чути)

 

ГОЛОВУЮЧА. Секретаріат каже, що нема підстав не включати, таким чином є пропозиція включити до порядку денного і рекомендувати Верховній Раді... А, і все? Ні, я думаю, що ми можемо зараз прийняти рішення.

 

_____________. (Не чути)

 

ГОЛОВУЮЧА. Шановні народні депутати, яка ваша думка? Я схиляюсь до того, щоб включити до поряду денного і рекомендувати Верховній Раді відхилити. Що думаєте,  пан  Бабенко, Михайло Михайлович, будь ласка, пан Струневич.

 

ЦИМБАЛЮК М.М. Я думаю, все-таки буде правильніше так, як ви озвучили: що все-таки немає підстав відхиляти, включати в порядок денний. Я думаю, що до того часу у нас вже буде розглянуто в комітеті 13 законопроект – 8213, і тоді там буде зрозуміло, що пропозиції всі враховані.

 

ГОЛОВУЮЧА. Таким чином зараз тільки включаємо до порядку денного, а потім повернемося до розгляду, після 8313 – як втрата актуальності по цьому, да, по 8164, коли ми пройдемо етап по 8313? Гаразд, тоді...

 

ЦИМБАЛЮК М.М. Бо якщо ми будемо рекомендувати Верховній Раді відхилити, все-таки законопроект дуже актуальний, під час воєнного стану нас не зрозуміють як комітет.

 

ГОЛОВУЮЧА. Гаразд. Тоді голосуємо включення до порядку денного. Хто за включення до порядку денного, прошу голосувати.

Третьякова – за.

Цимбалюк Михайло Михайлович.

 

ЦИМБАЛЮК М.М. За.

 

ГОЛОВУЮЧА. Королевська Наталія Юріївна.

Струневич Вадим.

 

 КОРОЛЕВСЬКА Н.Ю. За, за,  Королевська – за. Так, зараз я вам підніму руку "за". За, бачимо.

  

ГОЛОВУЮЧА. Бабенко Микола.

 

БАБЕНКО М.В. За.

 

КОРОЛЕВСЬКА Н.Ю. ...згідно з Регламентом.

 

ГОЛОВУЮЧА. Да, бачу.

Арсенюк Олег. Головне, щоб пан Бабенко бачив, він у нас секретар, він у нас…

 

АРСЕНЮК О.О. Арсенюк – за. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Гривко Сергій.

 

ГРИВКО С.Д.  Гривко  – за.

 

ГОЛОВУЮЧА. Остапенко Анатолій – за.

Тимошенко Юлія Володимирівна не з'явилася?

 Циба Тетяна. Циба Тетяна. Циба Тетяна, ви в центрі нашого екрану, але, здається, без зв'язку.  Да, "за", бачу.

 Дякую, шановні народні депутати.

І ми переходимо до трьох питань, які у нас віднесені до розділу "Інше". Перше – це затвердження плану роботи комітету на період дев’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання. До плану роботи включені майже всі пропозиції, які були надані народними депутатами. У мене тільки особисте вибачення перед Остапенком Анатолієм, тому що його слухання щодо осіб, що зникли безвісти, воно все ж таки віднесено до віддання комітету пана Задорожного тепер Андрія, і воно мусить розглядатися там. У нас узгодженості з Задорожним щодо розгляду цього питання на базі нашого комітету як основного немає, а тому…

 

_______________. Я з ним розмовляв, він направить листа, щоб ми провели ці обговорення спільно.

 

ГОЛОВУЮЧА. Спільно, да. Ну, просто, щоб ми не тягнули на себе ковдру, що ми перші.

 

_______________. І він чи вже направив, чи направить такий лист, я з ним розмовляв з цього приводу… (Не чути) спільно.

 

ГОЛОВУЮЧА. Тоді пропонується пропозицію пана Анатолія включити, в дужках поставивши: за згодою комітету чи за ініціацією комітету Задорожного.

 

ОСТАПЕНКО А.Д. Значить, я хочу ще трошки… Там раніше, прошу внести зміни до плану роботи восьмої сесії щодо проведення заходу виїзного засідання круглого столу на 30.01 за такою назвою: "Діяльність та державна підтримка установ, які надають соціальний захист ветеранам і їх родинам". Це на 30.01, проведення в місті Трускавець. Пізніше я зазначу, де вони безпосередньо будуть проводити в цьому місті.

І щодо слухань в комітеті на тему: "Державна підтримка сімей осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, починаючи з 14-го року по 23-й рік". Тому я пропоную тоді з таким формулюванням щодо спільного проведення, да, за ініціативи комітету…

 

ГОЛОВУЮЧА. Да, в мене теж пропозиція щодо реабілітації. Ми ж провели політику передання реабілітації, закупівлю реабілітаційних послуг до Міністерства охорони здоров'я, теж зазначити, щоб ми оце засідання 30.01 робили разом з МОЗ.

 

ОСТАПЕНКО А.Д. Немає питань.

 

ГОЛОВУЮЧА. Щоб обов'язково вони прийняли участь. Це, з одного боку, наша компетенція…

 

ОСТАПЕНКО А.Д. …(Не чути) і запрошувати на проведення цього круглого столу.

 

ГОЛОВУЮЧА. Таким чином пропонується план роботи доповнити двома пунктами: пунктом щодо проведення… зміни зараз…

 

ОСТАПЕНКО А.Д. Зміни до восьмої сесії…

 

ГОЛОВУЮЧА. До восьмої?

 

ОСТАПЕНКО А.Д. До восьмої, а то буде уже у нас дев'ята сесія.

 

ГОЛОВУЮЧА.  Зрозуміла. Таким чином ми два голосуємо. Зміни до плану роботу восьмої сесії: включення виїзного засідання разом з МОЗ щодо, як назвав пан Остапенко, реабілітаційних...

 

ОСТАПЕНКО А.Д. Діяльність та державна підтримка установ, які надають соціальний захист ветеранам і їх родинам.

 

ГОЛОВУЮЧА. А… роботи щодо дев'ятої сесії ми пишемо слухання щодо осіб, зниклих... разом, то есть разом з комітетом пана Задорожного.

 

ОСТАПЕНКО А.Д. Державна підтримка сімей осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, починаючи з 14-го по 23 рік.

 

ГОЛОВУЮЧА. Да, у мене тільки прохання, щоб той комітет був основний. Ми проведемо, але вони проводять, щоб ми, наш апарат не був, то єсть ми приймемо участь, ми все надамо, бо у пана Анатолія велика експертиза щодо цього. Просто, щоб це провадив той комітет.

Шановні народні депутати, з цими двома зауваженнями можемо ми прийняти одночасно зміни до плану роботи восьмої сесії і затвердити план роботи на дев'яту сесію, чи потрібно голосувати двічі? Михайло Михайлович. Микола Бабенко. Тетяна Циба.

 

ОСТАПЕНКО А.Д. Я би процедурно розділив би на два голосування, це було би вірно.

 

ЦИМБАЛЮК М.М. Так, два голосування, підтримую.

 

ГОЛОВУЮЧА. Гаразд. Тоді голосуємо зміни до плану роботи у восьмій сесії. Хто за зміни, запропоновані паном Анатолієм? О'кей.

Будь ласка, хто   за, прошу  голосувати.

Третьякова – за.

Цимбалюк Михайло Михайлович.

 

ЦИМБАЛЮК М.М. Цимбалюк  – за.

 

ГОЛОВУЮЧА. Королевська Наталія.

Струневич Вадим.

 

 КОРОЛЕВСЬКА Н.Ю. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. За.

Бабенко Микола.

 

 БАБЕНКО М.В. За.       

 

ГОЛОВУЮЧА. Арсенюк Олег.

 

АРСЕНЮК О.О. Арсенюк – за. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Гривко Сергій.

 

 ГРИВКО С.Д.  Гривко – за.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Анатолій Остапенко.

І  Циба Тетяна.

 

ЦИБА Т.В. Циба – за.

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую, шановні народні депутати.

І переходимо до голосування за план роботи на наступну сесію з правкою, яку запропонував пан Анатолій. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати.

Третьякова – за.

Цимбалюк Михайло.

 

ЦИМБАЛЮК М.М.  Цимбалюк – за.

 

ГОЛОВУЮЧА. Королевська Наталія.

 

КОРОЛЕВСЬКА Н.Ю. За.

 

ГОЛОВУЮЧА. Струневич Вадим – бачу.

Бабенко Микола.

 

БАБЕНКО М.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Арсенюк Олег.

 

 АРСЕНЮК О.О. Арсенюк – за.   

 

ГОЛОВУЮЧА. Гривко Сергій. 

 

ГРИВКО С.Д. Гривко – за.

 

ГОЛОВУЮЧА. Остапенко Анатолій – за.

Циба Тетяна.

 

ЦИБА Т.В. За.

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую. Шановні народні депутати…

 

ЦИМБАЛЮК М.М. Юлія Тимошенко підключилась.

 

ГОЛОВУЮЧА. Юлія Володимирівна, будь ласка.

 

ТИМОШЕНКО Ю.В. Я – утрималась.

 

ГОЛОВУЮЧА. Ми голосуємо план роботи на дев'яту сесію.

 

ТИМОШЕНКО Ю.В. Я – утрималась. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую, пані Юлія.

І переходимо до пункту 5 нашого порядку денного: затвердження пропозицій до проекту порядку денного сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання.

Шановні народні депутати, я, може, попрошу секретаріат, щоб вони підготували, що вони включили туди, – все, що положено по Закону про Регламент, включено. Чи є у народних депутатів до пропозицій включення законопроектів на дев'яту сесію якісь пропозиції?

 

_______________. Так.

 

_______________. Жолнович, 6415.

 

ГОЛОВУЮЧА. Кажіть.

 

_______________. Жолнович попросила…

 

ГОЛОВУЮЧА. Так, крім 6415 законопроекту, законопроект 6415 за листом Міністерства соціальної політики. Міністерство просить зняти його з розгляду в дев'ятій сесії, вони будуть опрацьовувати нову редакцію. Я просила його відкликати, щоб вони відкликали.

 

_______________. Ось, про соціальну роботу.

 

ГОЛОВУЮЧА. Ми виключити не можемо, поки вони його не відкликали, ми його мусимо включати в 6415. Ні, без виключення, я вважаю, що в план роботи ми мусимо все, що по Закону України про Регламент Верховної Ради ми мусимо все включити, в тому числі 6415, він поданий. Якщо Міністерство соцполітики вважає, що його потрібно відкликати, хай відкликають, але наразі він у плані роботи стоїть.

Таким чином запропонований план, у вас є зміни, пропозиції ще якісь крім цього до порядку денного, до плану законопроектів на наступний?…

Тоді голосуємо, хто за запропонований план законопроектів.

Третьякова – за.

Цимбалюк Михайло.

 

ЦИМБАЛЮК М.М. Утримався.

 

ГОЛОВУЮЧА. Утримався.

Королевська Наталія.

 

КОРОЛЕВСЬКА Н.Ю. За.

 

ГОЛОВУЮЧА. Струневич Вадим. За.

Бабенко Микола.

 

БАБЕНКО М.В. За.

 

ГОЛОВУЮЧА. Арсенюк Олег.

 

АРСЕНЮК О.О. Арсенюк – за.

 

ГОЛОВУЮЧА. Гривко Сергій.

 

ГРИВКО С.Д.  Гривко – за.

 

ГОЛОВУЮЧА. Остапенко Анатолій – за.

І Циба Тетяна.

Юлія Володимирівна.

 

ТИМОШЕНКО Ю.В. Утрималась.

 

ГОЛОВУЮЧА. Утрималась.

І Циба Тетяна.

 

ЦИБА Т.В. За.

 

ГОЛОВУЮЧА. За. Таким чином план прийнятий.

І у нас останнє питання на сьогодні – це створення робочої групи щодо доопрацювання до другого читання проекту Закону про внесення зміни до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" щодо призначення пенсії особам, які проживають на тимчасово окупованій території або на території, де ведуться бойові дії. Всі пам'ятаємо ми закон,  Верховна Рада прийняла цей законопроект одноголосно, законопроект  8198.

У мене, як завжди, питання: хто хоче бути головою робочої групи для доопрацювання на друге читання? Михайло Михайлович, може, ми Цибі Тетяні дамо законопроект? Бо вона у нас не веде поки що жодного, вона у нас новий член.

 

ЦИМБАЛЮК М.М. Давайте, а ми  їй допоможемо організувати.

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую.

Пані Тетяна, готові взяти?

 

ЦИБА Т.В. Я завжди готова. Да, готова. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Я думаю, що просто, що всі у нас, у нас в комітеті всі нардепи робочі, всі ведуть законопроекти, а там, якщо щось...

 

ЦИБА Т.В. Не будемо порушувати традиції комітету. Звісно, готова.

 

ГОЛОВУЮЧА. Тут всі допоможуть: і керівник секретаріату, і я допоможу, і Михайло Михайлович, і Бабенко, і, я думаю, що і Юлія Володимирівна до цього питання може дотичною бути, вона опікується цим.

Голосуємо за визначення, за створення робочої групи і за призначення Циби Тетяни головою цієї робочої групи, а далі вона вже визначить склад і час засідання разом з секретаріатом.

Хто за це рішення, прошу голосувати.

Третьякова – за.

Цимбалюк Михайло.

 

 ЦИМБАЛЮК М.М. Цимбалюк – за.

 

ГОЛОВУЮЧА. Королевська Наталія.

 

 КОРОЛЕВСЬКА Н.Ю. За.

 

ГОЛОВУЮЧА. Струневич Вадим, бачу.

 Бабенко Микола.

 

БАБЕНКО М.В. За.

 

ГОЛОВУЮЧА. Арсенюк Олег.

 

АРСЕНЮК О.О. Арсенюк – за.

 

ГОЛОВУЮЧА. Гривко Сергій.

 

ГРИВКО С.Д.  Гривко – за.

 

ГОЛОВУЮЧА. Остапенко Анатолій – за.

Тимошенко Юлія.

 

ТИМОШЕНКО Ю.В. За.

 

ГОЛОВУЮЧА. За.

Циба Тетяна.

 

          ЦИБА Т.В. За.

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую, шановні народні депутати, порядок денний на сьогодні вичерпано. До нових зустрічей. Я думаю, що ми

достатньо швидко зустрінемося після підготовки таблички по дисидентах, да. Ми зробимо, винесемо цей законопроект на наступне засідання Верховної Ради.

Всім – гарної роботи, гарного тижня. Слава Україні!

 

ГОЛОСИ ІЗ ЗАЛУ. Героям слава! До побачення, колеги.

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Стенограми”

24 листопада 2023 09:36
31 серпня 2023 15:30
22 серпня 2023 12:30
15 серпня 2023 23:56
03 серпня 2023 17:45
28 липня 2023 13:23
12 липня 2023 16:14
29 червня 2023 11:10
14 червня 2023 11:29
29 травня 2023 10:03